Attlas Attlas
Chương trình
Giới Thiệu Bạn Bè
Mời bạn bè cùng trải nghiệm Phiên bản đầu tiên của Attlas. Đổi lấy cơ hội được Đảm bảo quyền mua
ATS TRONG LAUNCHPAD LẦN 2 KÈM 01 CHIẾC ĐIỆN THOẠI IPHONE 12 PROMAX
Mời càng nhiều bạn bè, cơ hội trúng giải càng lớn!
Chương trình kết thúc sau
attlas
attlas
Giải Thưởng
Dành cho 5 người dùng giới thiệu thành công được nhiều bạn bè nhất
attlas
01 GIẢI TƯ
5.000.000
VNDC
04
attlas
01 GIẢI NHÌ
15.000.000
VNDC
02
attlas
01 GIẢI NHẤT
01 suất duy nhất đảm bảo quyền mua ATS trong Launchpad lần 2, kèm 01 chiếc điện thoại iPhone 12 Promax trị giá 32.000.000 VNDC
01
attlas
01 GIẢI BA
10.000.000
VNDC
03
attlas
01 GIẢI NĂM
2.000.000
VNDC
05
Hướng dẫn giới thiệu bạn bè
01
Đăng ký tài khoản tại accounts.attlas.io/login hoặc trong ứng dụng Attlas trên điện thoại
02
Copy đường link giới thiệu trong mục Account
03
Giới thiệu bạn bè đăng ký thành công tài khoản
04
Tiếp tục mời thêm bạn bè để tăng cơ hội trúng thưởng
Bảng xếp hạng
 
Copyright © 2023 Attlas.
All rights reserved.