Đua top dự đoán

Đấu trường Long Short

Thời gian diễn ra: 12/11/2022 đến 12/12/2022

Chương trình kết thúc sau
11
NGÀY
:
13
GIỜ
:
00
PHÚT
:
18
GIÂY

Đua top dự đoán

Cá nhân

Đội đua

Đối tác

Giải quay số trúng thưởng hàng ngày

Thể lệ

Hàng ngày, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên những người dùng may mắn nhận giải quay số trúng thưởng trong số những người dự đoán đúng. Người trúng giải sẽ được nhận thông báo vào 10:00 sáng ngày tiếp theo tại ứng dụng Attlas.

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 12/11/2022 đến 23:59 ngày 12/12/2022

Giải thưởng

Giải thưởngGiá trị giải

01 Giải nhất

1,000,000 VNDC

01 Giải nhì

300,000 VNDC

05 Giải ba

100,000 VNDC

Giải lợi nhuận dự đoán cá nhân

Thể lệ

Được tính dựa trên % lợi nhuận cộng dồn khi người dùng đóng những vị thế dự đoán đúng. Giải được trao theo tuần và theo tháng

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 12/11/2022 đến 23:59 ngày 12/12/2022

Giải thưởng Tuần

Giải thưởngGiá trị giải

01 Giải nhất

5,000,000 VNDC

02 Giải nhì

2,000,000 VNDC

05 Giải ba

500,000 VNDC

Giải thưởng Tháng

Giải thưởngGiá trị giải

01 Giải nhất

iPhone 14 128G

03 Giải nhì

Apple Watch 8 GPS

10 Giải ba

5,000,000 VNDC

Lưu ý:

Những dự đoán có kết quả sai sẽ không tính vào tỷ lệ lợi nhuận của người dùng, kể cả trong trường hợp vị thế đó đang có lợi nhuận dương vào thời điểm đóng. Ngược lại, những dự đoán có kết quả đúng sẽ được tính vào tỷ lệ lợi nhuận của người dùng, kể cả trong trường hợp vị thế đó đang có lợi nhuận âm vào thời điểm đóng.

Bảng xếp hạng

Lợi nhuận cá nhân Tuần

Lợi nhuận cá nhân Tháng

Lợi nhuận đội đua Tuần

Lợi nhuận đội đua Tháng

Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật vào lúc 21:00 hàng ngày

Tuần undefined: undefined - undefined

STTHọ và tên

Tổng Lợi nhuận

Điểm thưởng

Lợi nhuận

Bảng xếp hạng đối tác

Lợi nhuận TB thành viên Tháng

Tổng lợi nhuận thành viên Tháng

Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật vào lúc 21:00 hàng ngày

STTHọ và tên

TB lợi nhuận

Điểm thưởng

Lợi nhuận

Copyright © 2022 Attlas. All rights reserved.