Đua top giao dịch

Attlas Futures

Thời gian diễn ra:

01/12/2022 đến 31/12/2022

Chương trình kết thúc sau
30
NGÀY
:
13
GIỜ
:
00
PHÚT
:
18
GIÂY

Đua top cá nhân

Nhằm mục đích ghi nhận các đối tác có khối lượng giao dịch người dùng vượt trội trong tháng 12, Attlas đưa ra chính sách thưởng cá nhân theo từng mốc khối lượng giao dịch người dùng cụ thể. Đặc biệt, số lượng giải thưởng và giá trị giải thưởng không giới hạn.

Thể lệ

Tổng khối lượng giao dịch của Futures ProFutures Swap của người dùng gắn link giới thiệu trực tiếp với đối tác

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 01/12/2022 đến 23:59 ngày 31/12/2022

Thưởng Đối tác Thường & Cấp cao

Khối lượng giao dịch/ThángThưởng cuối tháng

200 - 400 tỷ

5 triệu VNDC

400 - 800 tỷ

20 triệu VNDC

800 - 1,000 tỷ

60 triệu VNDC

1,000 - 1,200 tỷ

100 triệu VNDC

Trên 1,200 tỷ

150 triệu VNDC

Thưởng thêm cho Đối tác Cấp cao

Khối lượng giao dịch được tính thưởng thêm bao gồm cả khối lượng giao dịch cá nhân và nhánh cá nhân của đối tác cấp cao.

Khối lượng giao dịch/ThángThưởng cuối tháng

1,000 - 1,500 tỷ

30 triệu VNDC

1,500 - 2,000 tỷ

60 triệu VNDC

Trên 2,000 tỷ

150 triệu VNDC

Đua top giao dịch quý

Thể lệ

Tổng khối lượng giao dịch của Futures ProFutures Swap của người dùng gắn link giới thiệu trực tiếp với đối tác

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 01/11/2022 đến 23:59 ngày 31/01/2023

Giải thưởngGiá trị giải

Yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu

01 Giải đặc biệt

300 triệu VNDC

2,400 tỷ

01 Giải nhất

150 triệu VNDC

1,800 tỷ

01 Giải nhì

100 triệu VNDC

1,400 tỷ

02 Giải ba

60 triệu VNDC

1,000 tỷ

05 Giải tư

30 triệu VNDC

600 tỷ

10 Giải khuyến khích

10 triệu VNDC

250 tỷ

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 10 phút một lần.
Cập nhật gần nhất lúc ---
STTHọ và tênKhối lượng giao dịchThưởng cuối tháng

1

---

0

---

2

---

0

---

3

---

0

---

4

---

0

---

5

---

0

---

6

---

0

---

Copyright © 2022 Attlas. All rights reserved.