attlas

Đua top giao dịch

Attlas Futures

Thời gian diễn ra:

01/06/2024 đến 30/06/2024

Chương trình kết thúc sau
25
NGÀY
:
18
GIỜ
:
54
PHÚT
:
47
GIÂY
attlas

Giải cá nhân

Thể lệ

- Đối tượng tham gia: Toàn bộ đối tác Attlas

- Tính trên tổng khối lượng giao dịch của Futures của người dùng gắn mã giới thiệu trực tiếp với đối tác.

- Bảng xếp hạng đối tác cũ và đối tác mới sẽ tách riêng

- Số lượng giải không giới hạn.

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 01/06/2024 đến 23:59 ngày 30/06/2024

Mốc thưởng đối tác trước 01/01/2024

Khối lượng giao dịch/ThángThưởng cuối tháng

150 - 250 tỷ

5 triệu VNDC

250 - 400 tỷ

10 triệu VNDC

400 - 700 tỷ

20 triệu VNDC

700 - 1,200 tỷ

30 triệu VNDC

Trên 1,500 tỷ

90 triệu VNDC

Mốc thưởng đối tác từ 01/01/2024

Khối lượng giao dịch/ThángThưởng cuối tháng

50 - 100 tỷ

5 triệu VNDC

100 - 200 tỷ

7 triệu VNDC

200 - 400 tỷ

10 triệu VNDC

400 - 700 tỷ

20 triệu VNDC

700 - 1500 tỷ

30 triệu VNDC

Trên 1,500 tỷ

90 triệu VNDC

Giải đối tác cấp cao

Thể lệ

- Đối tượng tham gia: Đối tác cấp cao.

- Khối lượng giao dịch bao gồm khối lượng giao dịch nhánh cá nhân của đối tác cấp cao.

- Số lượng giải không giới hạn.

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 01/06/2024 đến 23:59 ngày 30/06/2024

Mốc thưởng

Khối lượng giao dịch/ThángThưởng cuối tháng

600 - 900 tỷ

15 triệu VNDC

900 - 1,200 tỷ

25 triệu VNDC

1,200 - 1,800 tỷ

40 triệu VNDC

Trên 1,800 tỷ

60 triệu VNDC

Giải đua top giao dịch quý

Thể lệ

- Đối tượng tham gia: Toàn bộ đối tác Attlas

- Tính trên tổng khối lượng giao dịch của Futures của người dùng gắn mã giới thiệu trực tiếp với đối tác.

- Phần thưởng: Vé tham dự Hội nghị Đối tác toàn quốc (dự kiến tháng 7/2024) bao trọn toàn bộ chi phí di chuyển, khách sạn 4 sao, dự tiệc tại hội nghị.

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 01/04/2024 đến 23:59 ngày 30/06/2024

Mốc thưởng

Khối lượng giao dịch/QuýSố vé thưởng mỗi đối tác

150 - 1,200 tỷ

1

1,200 - 2,500 tỷ

2

2,500 - 5,000 tỷ

3

Trên 5,000 tỷ

4

Giải lãnh đạo tập sự

Thể lệ

- Dành cho đối tác đăng ký tham gia chương trình “Lãnh đạo tương lai 2024”

- Áp dụng cho người dùng tuyến dưới lên đối tác sau 1/4/2024

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 01/04/2024 đến 23:59 ngày 30/06/2024

Quyền lợi

Đối với đối tác tuyến dưới:

- Miễn ký quỹ đối tác thường

- Thêm mốc thưởng 20 tỷ

- Trả thưởng hàng tháng

Đối với đối tác tuyến trên:

- Tham gia vào chương trình thưởng dành riêng cho “Lãnh đạo tương lai”, nhận thưởng tới 60 triệu khi giới thiệu và hướng dẫn 1 đối tác mới thành công

- Xét và trả thưởng theo quý

+ Xét thưởng lần 1: 01/04/2024 - 30/06/2024

+ Xét thưởng lần 2: 01/07/2024 - 30/09/2024

*Lưu ý: Cùng 1 đối tác tuyến dưới, thành tích lần 2 phải cao hơn lần 1 thì lãnh đạo tập sự mới được nhận thưởng

Mốc thưởng đối tác tuyến dưới

Khối lượng giao dịch/ThángThưởng cuối tháng

20 - 50 tỷ

2 triệu VNDC

50 - 100 tỷ

5 triệu VNDC

100 - 200 tỷ

7 triệu VNDC

200 - 400 tỷ

10 triệu VNDC

400 - 700 tỷ

20 triệu VNDC

700 - 1,500 tỷ

30 triệu VNDC

Trên 1,500 tỷ

90 triệu VNDC

Mốc thưởng đối tác tuyến trên

Khối lượng giao dịch/QuýThưởng cuối quý

50 - 150 tỷ

5 triệu VNDC

150 - 300 tỷ

8 triệu VNDC

300 - 400 tỷ

15 triệu VNDC

Trên 600 tỷ

30 triệu VNDC

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 10 phút một lần.
Cập nhật gần nhất lúc ---
STTHọ và tênKhối lượng giao dịchThưởng cuối tháng

1

---

0

---

2

---

0

---

3

---

0

---

4

---

0

---

5

---

0

---

6

---

0

---

Copyright © 2023 Attlas. All rights reserved.