Đăng nhập để tham gia và xem thứ hạng của bạn!

Attlas ExchangeAttlas
CHƯƠNG TRÌNH
ĐUA TOP DOANH SỐ FUTURESWAP
Thời gian diễn ra:
01/06/2022 đến 30/06/2022
Chương trình kết thúc sau
02
NGÀY
:
17
GIỜ
:
04
PHÚT
:
31
GIÂY
Hạng mục
Doanh số cá nhân
Attlas Exchange
Đua top Doanh số cá nhân tháng 6/2022
  • Đua top doanh số cá nhân Futures tháng.
  • Hơn 30 giải thưởng với tổng giá trị hơn 400,000,000 VNDC.
⏰ Thời gian tính doanh số:
  • Từ 01/06/2022 đến hết 30/06/2022
🏆 Giải thưởng:
Giải thưởng
Giá trị giải
Yêu cầu doanh số tối thiểu
01 Giải Kim Cương
100,000,000
300,000,000
01 Giải Bạch Kim
50,000,000
180,000,000
04 Giải Vàng
20,000,000
60,000,000
10 Giải Bạc
10,000,000
25,000,000
15 Giải Đồng
6,000,000
10,000,000
Attlas Exchange
Đua top Doanh số cá nhân Quý (5 - 6 - 7/2022)
  • Đua top doanh số Futures quý.
  • Hơn 30 giải thưởng với tổng giá trị hơn 560,000,000 VNDC.
⏰ Thời gian tính doanh số:
  • Từ 01/05/2022 đến hết 31/07/2022
🏆 Giải thưởng:
Giải thưởng
Giá trị giải
Yêu cầu doanh số tối thiểu
01 Giải Kim Cương
120,000,000
800,000,000
01 Giải Bạch Kim
60,000,000
700,000,000
04 Giải Vàng
24,000,000
320,000,000
10 Giải Bạc
15,000,000
90,000,000
15 Giải Đồng
9,000,000
45,000,000
Hạng mục
doanh số hệ thống
  • - Đua top doanh số hệ thống (doanh số futures gián tiếp).
  • - Tổng giải thưởng 270.000.000 VNDC
⏰ Thời gian tính doanh số:
  • Từ 01/05/2022 đến hết 31/07/2022
🏆 Giải thưởng:
Giải thưởng
Giá trị giải
Yêu cầu doanh số tối thiểu
01 Giải Kim Cương
150,000,000
5,500,000,000
01 Giải Vàng
75,000,000
1,800,000,000
01 Giải Bạc
45,000,000
900,000,000
Attlas Exchange
Bảng xếp hạng đua top
Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 10 phút một lần.
Cập nhật gần nhất lúc ---
STT
Họ tên
Doanh số (VNDC)
Attlas Exchange
---
0
Attlas Exchange
---
0
Attlas Exchange
---
0
4
---
0
5
---
0
6
---
0

Copyright © 2022 Attlas Exchange. All rights reserved.