attlas

Đua top giao dịch

Attlas Futures

Thời gian diễn ra:

01/12/2023 đến 31/12/2023

Chương trình kết thúc sau
30
NGÀY
:
16
GIỜ
:
16
PHÚT
:
59
GIÂY
attlas

Giải cá nhân

Thể lệ

- Đối tượng tham gia: Đối tác và Đối tác cấp cao.

- Tổng khối lượng giao dịch của Futures Pro và Futures Swap của người dùng gắn mã giới thiệu trực tiếp với đối tác.

- Số lượng giải không giới hạn.

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 01/12/2023 đến 23:59 ngày 31/12/2023

Mốc thưởng

Khối lượng giao dịch/ThángThưởng cuối tháng

50 - 100 tỷ

5 triệu VNDC

100 - 200 tỷ

7 triệu VNDC

200 - 300 tỷ

15 triệu VNDC

300 - 400 tỷ

30 triệu VNDC

400 - 500 tỷ

45 triệu VNDC

Trên 500 tỷ

60 triệu VNDC

Giải đối tác cấp cao

Thể lệ

- Đối tượng tham gia: Đối tác cấp cao.

- Khối lượng giao dịch bao gồm cả khối lượng giao dịch cá nhân và nhánh cá nhân của đối tác cấp cao.

- Số lượng giải không giới hạn.

Thời gian diễn ra

Từ 00:00 ngày 01/12/2023 đến 23:59 ngày 31/12/2023

Mốc thưởng

Khối lượng giao dịch/ThángThưởng cuối tháng

1,000 - 1,500 tỷ

30 triệu VNDC

1,500 - 2,000 tỷ

60 triệu VNDC

Trên 2,000 tỷ

150 triệu VNDC

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 10 phút một lần.
Cập nhật gần nhất lúc ---
STTHọ và tênKhối lượng giao dịchThưởng cuối tháng

1

---

0

---

2

---

0

---

3

---

0

---

4

---

0

---

5

---

0

---

6

---

0

---

Copyright © 2023 Attlas. All rights reserved.