Attlas Membership

Attlas Membership là chương trình đặc biệt dành cho các nhà đầu tư nắm giữ ATS, khi nạp tối thiểu 1,000 ATS nhà đầu tư sẽ được hưởng các đặc quyền VIP từ Attlas, bao gồm: Giảm phí giao dịch, giảm phí bán VNDC, tham gia Attlas Starter, nhận thưởng airdrop các token mới niêm yết và nhiều lợi ích khác trong quá trình sử dụng Attlas. Xem chi tiết

Phí rút VNDC

Phí giao dịch

ATS

ATS đã Staking

Đăng nhập ngay
Lịch sử nhận thưởng
Loading...