Attlas Membership

Attlas Membership là chương trình đặc biệt dành cho các nhà đầu tư nắm giữ ATS, khi nạp tối thiểu 1,000 ATS nhà đầu tư sẽ được hưởng các đặc quyền VIP từ Attlas, bao gồm: Giảm phí 50%, nhận lãi 6%, tham gia Attlas IEO, nhận thưởng airdrop các token mới niêm yết và nhiều lợi ích khác trong quá trình sử dụng Attlas Exchange.

APY ước tính

6%

Phí giao dịch

-50%

ats

0

ATS đã Staking

Đăng nhập ngay
Lịch sử nhận thưởng
Loading...