Thỏa thuận Người dùng
Attlas
Bản cập nhật: 30 tháng 4, 2021
Chào mừng bạn đến với Attlas! Đây là Thỏa thuận Người dùng giữa bạn (còn được gọi là “Khách hàng” hoặc “Người dùng”) và Attlas Pte. Ltd. ("Attlas"). Thỏa thuận người dùng này (gọi tắt là "Thỏa thuận") điều chỉnh việc bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Attlas được mô tả bên dưới (gọi tắt là "Dịch vụ của Attlas " hoặc "Dịch vụ"). Bằng cách đăng ký sử dụng tài khoản thông qua attlas.io, API hoặc ứng dụng di động Attlas (gọi chung là "Trang web của Attlas"), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này bao gồm Chính sách Bảo mật và Chính sách Công khai Nội dung.
Tương tự như bất kỳ hình thức tài sản nào khác, giá trị của Tiền điện tử có thể tăng hoặc giảm và có thể có rủi ro đáng kể khiến bạn mất tiền khi mua, bán, nắm giữ hoặc đầu tư vào tiền điện tử. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ Tiền điện tử có phù hợp với mình hay không tùy theo điều kiện tài chính cá nhân
Phần I: Điều khoản chung
1. Cài đặt tài khoản
1.1 Điều kiện đăng ký
Để đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ Attlas, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
1.2 Các điểu khoản
Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng thỏa thuận đã sửa đổi trên Trang web của Attlas và/hoặc cung cấp cho bạn một bản sao (“Thỏa thuận đã sửa đổi”). Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng nhưng sẽ không có hiệu lực với thời gian trước đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Thỏa thuận sửa đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Thỏa thuận sửa đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với những Thỏa thuận sửa đổi này, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ và đóng tài khoản của bạn.
1.3 Đăng ký tài khoản Attlas
Bạn phải đăng ký Tài khoản Attlas để sử dụng Dịch vụ Attlas ("Tài khoản Attlas"). Bằng cách sử dụng Tài khoản Attlas, bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng Attlas cho chính mình và không thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi việc này đã được Attlas cho phép trước đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong Tài khoản Attlas của mình. Chúng tôi có toàn quyền quyết định trong việc từ chối mở Tài khoản Attlas hoặc giới hạn số lượng Tài khoản Attlas mà bạn có thể nắm giữ hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của bất kỳ Tài khoản Attlas nào, hoặc việc giao dịch một Đồng tiền điện tử cụ thể trong tài khoản của bạn.
1.4 Xác minh danh tính
Trong quá trình đăng ký Tài khoản Attlas, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi yêu cầu cho mục đích xác minh danh tính và rà soát các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ tội phạm tài chính nào khác và cho phép chúng tôi lưu trữ hồ sơ về những hành vi đó thông tin. Bạn sẽ cần phải hoàn thành các thủ tục xác minh nhất định trước khi được phép sử dụng Dịch vụ Attlas . Quyền truy cập của bạn vào một hoặc nhiều Dịch vụ Attlas và các giới hạn áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ Attlas của bạn, có thể được thay đổi dựa trên các thông tin được cập nhập về bạn. Thông tin chúng tôi yêu cầu có thể bao gồm một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, số nhận dạng người nộp thuế, giấy tờ tùy thân của chính phủ và thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của bạn (chẳng hạn như tên ngân hàng, loại tài khoản, số định tuyến và số tài khoản) và trong một số trường hợp (nếu được pháp luật cho phép), các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt, chẳng hạn như thông tin sinh trắc học của bạn. Khi cung cấp cho chúng tôi thông tin này hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được yêu cầu, bạn xác nhận rằng thông tin đó là chính xác và xác thực. Bạn đồng ý cập nhật cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào trong thông tin của bạn. Bạn cho phép chúng tôi thực hiện các yêu cầu, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, mà chúng tôi cho là cần thiết để xác minh danh tính của bạn hoặc bảo vệ bạn và/hoặc chúng tôi khỏi gian lận hoặc tội phạm tài chính khác, và đưa ra những hành động mà chúng tôi cho là cần thiết một cách hợp lý để thực hiện được điều đó. Khi chúng tôi thực hiện các yêu cầu này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các cơ quan tham khảo tín dụng và phòng chống gian lận hoặc tội phạm tài chính và rằng các cơ quan này có thể trả lời đầy đủ các yêu cầu của chúng tôi. Đây chỉ là một kiểm tra danh tính và sẽ không có ảnh hưởng xấu đến xếp hạng tín dụng của bạn. Hơn nữa, bạn cho phép nhà khai thác mạng không dây của mình sử dụng số điện thoại di động, tên, địa chỉ, email, trạng thái mạng, loại khách hàng, vai trò khách hàng, loại thanh toán, số nhận dạng thiết bị di động (IMSI và IMEI) và các chi tiết trạng thái thuê bao khác, nếu có, chỉ để cho phép xác minh danh tính của bạn và so sánh thông tin bạn đã cung cấp cho Attlas với thông tin hồ sơ tài khoản nhà điều hành không dây của bạn trong suốt thời gian sử dụng. Xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.
1.5 Truy cập
Để truy cập Dịch vụ Attlas, bạn phải có thiết bị cần thiết (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay) và truy cập Internet. Các dịch vụ của Attlas có thể được truy cập trực tiếp bằng cách sử dụng Attlas Site. Quyền truy cập vào Dịch vụ Attlas có thể bị giảm chất lượng hoặc không khả dụng trong thời gian khối lượng hoặc biến động đáng kể. Điều này có thể dẫn đến việc không thể mua hoặc bán trong một khoảng thời gian và cũng có thể dẫn đến độ trễ thời gian phản hồi hỗ trợ. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn dịch vụ xuất sắc, chúng tôi không tuyên bố rằng Trang web trao đổi bản đồ hoặc các Dịch vụ trao đổi bản đồ khác sẽ khả dụng mà không bị gián đoạn và chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ đơn đặt hàng nào sẽ được thực hiện, chấp nhận, ghi lại hoặc vẫn mở. Attlas sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do hoặc phát sinh từ sự chậm trễ của giao dịch.
2. Dịch vụ ví và lưu ký
2.1 Dịch vụ ví
Để đủ điều kiện sử Là một phần của Tài khoản Attlas của bạn, Attlas sẽ cung cấp cho người dùng đủ điều kiện quyền truy cập vào (các) ví Tiền điện tử được lưu trữ để giữ Tiền điện tử (“Ví tiền điện tử”). Dịch vụ Attlas , bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
2.2 Ví điện tử được lưu trữ
Ví tiền điện tử của bạn cho phép bạn lưu trữ, theo dõi, chuyển và quản lý số dư tiền điện tử của mình. Theo khái niệm được sử dụng xuyên suốt trong thỏa thuận này, "tiền điện tử" chỉ có nghĩa là những loại tiền kỹ thuật số cụ thể được liệt kê là có sẵn để giao dịch hoặc lưu ký trong Tài khoản Attlas của bạn (còn được gọi là "tiền điện tử được hỗ trợ"). Các dịch vụ và nội dung được hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo khu vực tài phán. Chúng tôi lưu trữ an toàn các khóa riêng tư (private key) của tiền điện tử, được sử dụng để xử lý các giao dịch, kết hợp giữa lưu trữ trực tuyến và ngoại tuyến. Do các giao thức bảo mật của chúng tôi, chúng tôi có thể cần truy xuất khóa riêng tư hoặc thông tin liên quan từ bộ nhớ ngoại tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho việc Chuyển tiền kỹ thuật số theo hướng dẫn của bạn và bạn hiểu rằng điều này có thể trì hoãn thao tác hoặc trì hoãn việc xác nhận Giao dịch tiền điện tử đó. Các quy tắc bổ sung liên quan đến (các) sản phẩm và (các) dịch vụ đó có thể được áp dụng.
2.3 Các loại tiền điện tử được hỗ trợ
Tài khoản Attlas của bạn chỉ nhằm mục đích sử dụng hợp lý các Đơn vị tiền điện tử được hỗ trợ (danh sách các đồng tiền được hỗ trợ được chỉ định trên Trang web của Attlas). Trong mọi trường hợp, bạn không nên cố gắng sử dụng Ví tiền điện tử của mình để lưu trữ, gửi, yêu cầu hoặc nhận các loại tiền kỹ thuật số mà chúng tôi không hỗ trợ. Attlas sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ nỗ lực nào của bạn để sử dụng Ví tiền điện tử của bạn với các loại tiền kỹ thuật số mà chúng tôi không hỗ trợ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về loại tiền điện tử nào mà chúng tôi hiện đang hỗ trợ, vui lòng truy cậphttps://attlas.io.
2.4 Các giao thức bổ sung bị loại trừ
Trừ khi được thông báo cụ thể trên Trang web của Attlas hoặc qua các tuyên bố công khai chính thức khác của Attlas, Đơn vị tiền điện tử được hỗ trợ loại trừ tất cả các giao thức và/hoặc chức năng khác bổ sung hoặc tương tác với Đơn vị tiền điện tử được hỗ trợ. Loại trừ này bao gồm nhưng không giới hạn đối với: metacoin, coloured coin, chuỗi bên hoặc các giao thức phái sinh, nâng cao hoặc phân nhánh khác, mã thông báo hoặc tiền xu hoặc chức năng khác, chẳng hạn như đặt cược, quản trị giao thức và/hoặc bất kỳ chức năng hợp đồng thông minh nào, có thể bổ sung hoặc tương tác với tiền điện tử mà chúng tôi hỗ trợ. Không sử dụng Tài khoản Attlas của bạn trong bất kỳ nỗ lực nào để nhận, yêu cầu, gửi, lưu trữ hoặc tham gia vào bất kỳ loại giao dịch hoặc chức năng nào khác liên quan đến bất kỳ giao thức nào như vậy, vì Attlas không được định cấu hình để phát hiện, bảo mật hoặc xử lý các giao dịch và chức năng này. Bất kỳ giao dịch cố gắng nào trong các mặt hàng như vậy sẽ dẫn đến việc mất mặt hàng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các giao thức bổ sung được loại trừ khỏi tiền điện tử được hỗ trợ và Attlas không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào liên quan đến các giao thức bổ sung.
2.5 Hoạt động của các giao thức tiền điện tử
Các giao thức phần mềm cơ bản chi phối hoạt động của tiền điện tử được hỗ trợ trên nền tảng của chúng tôi không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Nói chung, các giao thức cơ bản là mã nguồn mở và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của các giao thức cơ bản và chúng tôi không thể đảm bảo chức năng hoặc bảo mật của các giao thức diễn ra trong mạng. Cụ thể, các giao thức cơ bản có thể bị thay đổi do sự thay đổi đột ngột về các quy tắc hoạt động (bao gồm cả “fork” - các cập nhập phần mềm hoặc thao tác nâng cấp, sửa lỗi). Bất kỳ thay đổi điều hành quan trọng nào như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính khả dụng, giá trị, chức năng và/hoặc tên của Đơn vị tiền điện tử mà bạn lưu trữ trong Ví tiền điện tử của mình. Attlas không kiểm soát thời gian và tính năng của những thay đổi của các quy tắc vận hành này. Bạn chịu trách nhiệm về việc tự cập nhập những thay đổi sắp tới về hệ thống. Bạn cũng phải xem xét cẩn thận thông tin có sẵn công khai cùng với thông tin có thể được cung cấp bởi Attlas để xác định xem có nên tiếp tục sử dụng Tài khoản Attlas cho Đồng tiền kỹ thuật số bị ảnh hưởng hay không. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi hoạt động nào như vậy, Attlas có quyền thực hiện các bước có thể cần thiết để bảo vệ an ninh và an toàn của tài sản được lưu giữ trên nền tảng Attlas, bao gồm tạm thời đình chỉ hoạt động đối với (các) loại tiền kỹ thuật số có liên quan, và / hoặc các bước cần thiết khác; Attlas sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp cho bạn thông báo về phản ứng của nó đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào về hoạt động; tuy nhiên, những thay đổi đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Attlas và có thể xảy ra mà không có sự báo trước với Attlas. Attlas có toàn quyền quyết định về phản hồi của mình đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào về hệ thống, bao gồm quyết định không hỗ trợ bất kỳ loại tiền kỹ thuật số mới nào, thao tác fork hoặc các hành động khác. Bạn thừa nhận và chấp nhận rủi ro của việc thay đổi hoạt động đối với giao thức tiền điện tử và đồng ý rằng Attlas không chịu trách nhiệm về những thay đổi hoạt động đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giá trị nào mà bạn có thể gặp phải do những thay đổi trong quy tắc hoạt động đó. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Attlas có toàn quyền quyết định phản ứng của mình đối với bất kỳ thay đổi hoạt động nào và chúng tôi không có trách nhiệm hỗ trợ bạn với các giao thức hoặc tiền tệ không được hỗ trợ.
2.6 Quyền sở hữu và lưu ký tiền điện tử
Tất cả các loại tiền kỹ thuật số được giữ trong Ví tiền kỹ thuật số của bạn là tài sản giám sát do Attlas nắm giữ vì lợi ích của bạn, như được mô tả chi tiết hơn bên dưới.
2.6.1 Quyền sở hữu. Bạn có toàn quyền sở hữu đối với tiền điện tử của mình và quyền này không được chuyển sang cho Attlas. Là chủ sở hữu của Tiền kỹ thuật số trong Ví kỹ thuật số của bạn, bạn sẽ chịu mọi rủi ro về việc mất Tiền kỹ thuật số đó. Attlas sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với các biến động của tiền điện tử. Không có Đơn vị tiền điện tử nào trong Ví tiền điện tử của bạn là, sẽ là hoặc có thể là, tài sản Attlas mượn; Attlas sẽ không coi các tài sản trong Ví tiền điện tử của Người dùng là thuộc về Attlas. Attlas có thể không cấp quyền lợi bảo mật cho tiền điện tử được giữ trong Ví tiền điện tử của bạn. Trừ khi nhận được yêu cầu hợp lệ của tòa, hoặc được quy định ở các mục dưới đây, Attlas sẽ không bán, chuyển nhượng, cho vay, thế chấp hoặc chuyển giao tiền điện tử trong Ví tiền điện tử của bạn mà không có yêu cầu của bạn.
2.6.2 Kiểm soát. Bạn kiểm soát các đơn vị tiền điện tử được giữ trong Ví tiền điện tử của mình. Bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào sự cố ngừng hoạt động, thời gian ngừng hoạt động và các chính sách hiện hành khác, bạn có thể rút Tiền kỹ thuật số của mình bằng cách gửi nó đến một địa chỉ blockchain khác. Miễn là bạn tiếp tục lưu giữ tiền điện tử của mình với Attlas , Attlas sẽ giữ quyền kiểm soát đối với các khóa cá nhân điện tử được liên kết với các địa chỉ blockchain do Attlas vận hành, bao gồm cả các địa chỉ blockchain lưu giữ tiền điện tử của bạn.
2.6.3 Thừa nhận rủi ro. Bạn thừa nhận rằng Tiền tệ kỹ thuật số có thể không phải tuân theo các biện pháp bảo vệ hoặc bảo hiểm do cơ quan quản lý tài chính và ngân hàng nhà nước của một số quốc gia nhất định cung cấp.
2.7 Ví USDT & VNDC
Bạn cũng có thể chọn mua Tether USD và VND Coin từ Attlas. Bạn là chủ sở hữu số dư trên Wallet của mình. Attlas không phải là nhà phát hành USDT và VNDC, không giữ Đô la Mỹ để dự trữ cho người sở hữu USDT & VNDC và không có nghĩa vụ mua lại USDT của bạn bằng USD và VNDC bằng VND. Bạn có thể đổi USDT của mình bằng Tether và Attlas cũng có thể chọn mua lại USDT của bạn để đổi lấy USD và VNDC lấy VND.
3. Dịch vụ Thanh toán, Giao dịch Mua & Bán, Giao dịch Tín dụng
3.1. Quỹ USDT & VNDC
Bạn có thể nạp tiền vào Ví USDT & VNDC của mình từ chuyển khoản ngân hàng khi gửi USDT & VNDC trong chuỗi. Số dư của bạn đang ở trạng thái chờ xử lý và sẽ không được ghi lại trên Ví của bạn cho đến khi chuyển khoản ngân hàng đã được tiến hành, thường là trong vòng 1 ngày làm việc. Chúng tôi có thể ghi nợ tài khoản được liên kết của bạn ngay sau khi bạn bắt đầu thanh toán. Tên trên tài khoản được liên kết và chuyển khoản ngân hàng của bạn phải khớp với tên được xác minh trên Tài khoản Attlas của bạn.
3.2. Giao dịch trên Trang của Attlas.
Attlas đóng vai trò là đại lý, giao dịch thay mặt bạn, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hoặc bán giữa bạn và các khách hàng khác của Attlas. Khi bạn mua hoặc bán Tiền tệ kỹ thuật số trên Trang của Attlas, bạn sẽ không mua Tiền tệ kỹ thuật số từ Attlas hoặc bán Tiền tệ kỹ thuật số cho Attlas. Giao dịch mua Tiền tệ kỹ thuật số của bạn sẽ được xử lý bằng Tiền tệ kỹ thuật số được giữ trong một số Ví tiền tệ kỹ thuật số nhất định, theo sự cho phép của Attlas. Giao dịch mua của bạn phải tuân thủ các hướng dẫn có liên quan như được cung cấp trên Trang của Attlas. Attlas có quyền hủy bất kỳ giao dịch nào không được bạn xác nhận trong vòng năm (5) giây sau khi Attlas báo giá giao dịch. Chúng tôi sẽ bắt đầu giao dịch mua Tiền tệ kỹ thuật số của bạn bằng Phương thức thanh toán hợp lệ vào ngày làm việc mà chúng tôi nhận được hướng dẫn của bạn. Ngay sau khi thanh toán, các Attlas sẽ gửi đồng tiền điện tử đã mua vào Ví tiền tệ kỹ thuật số của bạn, có thể mất đến năm ngày làm việc đối với tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Các giao dịch mua và bán bằng Tiền kỹ thuật số ở đây được gọi chung là “Giao dịch bằng tiền kỹ thuật số”. Nếu Giao dịch tiền tệ kỹ thuật số của bạn không thể hoàn thành vì bất kỳ lý do gì (chẳng hạn như biến động giá, độ trễ của thị trường, không thể tìm thấy đối tác cho giao dịch của bạn hoặc kích thước đặt hàng), Attlas sẽ từ chối đơn đặt hàng và thông báo cho bạn về việc từ chối đó. Bạn sẽ không bị tính phí cho một giao dịch bị từ chối.
3.3. Phí
Nói chung, doanh thu của Attlas đến từ việc thu phí khi bạn mua hoặc bán tiền kỹ thuật số trên Trang web của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các khoản phí dịch vụ của chúng tôi cho Tài khoản Attlas trên Chính sách Công khai Nội dung. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Attlas, bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí hiện hành. Attlas bảo lưu quyền điều chỉnh giá và phí của mình cũng như mọi sự miễn trừ áp dụng vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chi tiết về giá cả trong mỗi biên lai, bạn sẽ luôn được thông báo về giá cả và phí áp dụng cho giao dịch của bạn khi bạn cho phép giao dịch. Chúng tôi có thể tính phí mạng (phí khai thác) để thay mặt bạn xử lý Giao dịch tiền tệ kỹ thuật số. Mặc dù chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn về phí mạng vào hoặc trước thời điểm bạn cho phép Giao dịch tiền tệ kỹ thuật số, việc tính phí mạng được giữ theo quyết định của chúng tôi. Phí ngân hàng được tính cho Attlas được trừ khi chuyển đến hoặc từ Attlas. Bạn có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí bổ sung nào do nhà cung cấp dịch vụ tài chính của bạn tính. Chúng tôi sẽ không xử lý chuyển khoản nếu phí ngân hàng liên quan vượt quá giá trị của chuyển khoản. Có thể có yêu cầu đặt cọc bổ sung để trang trải phí ngân hàng nếu bạn muốn hoàn tất việc chuyển tiền như vậy.
3.4. Giao dịch tiền điện tử định kỳ
Nếu bạn bắt đầu Giao dịch tiền điện tử định kỳ, bạn cho phép chúng tôi thực hiện thanh toán điện tử định kỳ theo Giao dịch tiền điện tử đã chọn của bạn và bất kỳ tài khoản thanh toán tương ứng nào, cho đến khi bạn hoặc Attlas hủy lệnh thanh toán định kỳ này. Ủy quyền này sẽ có hiệu lực đầy đủ cho đến khi bạn thay đổi cài đặt giao dịch định kỳ của mình hoặc cho đến khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông báo bằng văn bản tại https://attlas.io. Trước khi thực hiện giao dịch định kỳ, bạn đồng ý thông báo bằng văn bản cho Attlas về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin tài khoản ngân hàng được liên kết. Attlas có thể, chấm dứt các giao dịch định kỳ bằng cách cung cấp thông báo cho bạn bất cứ lúc nào
3.5. Thu hồi
Trừ khi bạn không lên lịch cho giao dịch mua của mình, bạn không thể rút lại sự đồng thuận của mình với lệnh mua bán/giao dịch tiền điện tử. Ví dụ: bạn thiết lập giao dịch mua Định kỳ tiền điện tử ("Giao dịch trong tương lai"). Trong trường hợp là Giao dịch tương lai, bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình cho đến cuối ngày làm việc trước ngày mà Giao dịch đó được lên lịch thực hiện. Để rút lại sự đồng ý của bạn đối với Giao dịch được lên lịch, hãy làm theo hướng dẫn trên Attlas.
3.6. Giao dịch trái phép và không chính xác
Trừ khi được thông báo trước, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã cho phép thực hiện giao dịch tiền điện tử bằng thông tin đăng nhập của bạn. Trong trường hợp có một giao dịch cụ thể không được ủy quyền hoặc nếu một giao dịch được thực hiện không chính xác, bạn phải liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể qua email hoặc qua điện thoại (thông tin liên hệ được cung cấp qua trang web chính thức của chúng tôi). Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên kiểm tra số dư Ví tiền điện tử và lịch sử giao dịch của mình để đảm bảo bạn thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể về bất kỳ giao dịch trái phép hoặc không chính xác nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào đối với các giao dịch trái phép hoặc không chính xác trừ khi bạn đã thông báo cho chúng tôi theo như hướng dẫn trên đây.
3.7. Thông tin tài khoản
Sử dụng trang Attlas, bạn sẽ có thể xem số dư trên Ví USD và Ví tiền điện tử của mình. Bạn cũng có thể xem lịch sử giao dịch của mình bằng Trang web của Attlas, thông tin có thể kiểm tra bao gồm (i) số tiền (và đơn vị tiền tệ) của mỗi Giao dịch tiền điện tử, (ii) tham chiếu nhận dạng của người thanh toán và / hoặc người nhận thanh toán (nếu thích hợp), (iii) bất kỳ khoản phí nào được tính (không bao gồm bất kỳ chênh lệch hoặc ký quỹ, so với tỷ giá thị trường hiện hành trên nền tảng giao dịch của Attlas), (iv) nếu có, tỷ giá hối đoái và số tiền (theo đơn vị tiền tệ mới) sau khi trao đổi (trong trường hợp bạn là người thanh toán) hoặc số tiền (theo đơn vị tiền tệ gốc) trước khi trao đổi (trong trường hợp bạn là người nhận thanh toán) và (v) ngày thực hiện Giao dịch tiền điện tử.
3.8. Đồng ý truy cập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn
Bạn đồng ý cho chúng tôi truy cập, xử lý và lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích hỗ trợ chúng tôi cung cấp Dịch vụ Attlas cho bạn. Sự đồng ý này không liên quan và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào mà chúng tôi hoặc bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu, luật và quy định về quyền riêng tư. Bằng cách đóng tài khoản Attlas, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ và tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và các quyền của bạn đối với điều này.
3.9. Đảo ngược & Hủy.
Các giao dịch được đánh dấu là đã hoàn tất hoặc đang chờ xử lý không thể bị hủy bỏ, đảo ngược hoặc thay đổi. Nếu thanh toán của bạn không thành công, nếu tài khoản của bạn không có đủ tiền hoặc nếu bạn đảo ngược một khoản thanh toán được thực hiện từ tiền trong tài khoản ngân hàng của mình, bạn cho phép Attlas có toàn quyền hủy giao dịch hoặc ghi nợ khoản thanh toán khác của bạn với bất kỳ số tiền nào cần thiết để hoàn tất giao dịch. Bạn có trách nhiệm duy trì số dư phù hợp và / hoặc đủ hạn mức tín dụng để tránh thấu chi, không đủ tiền hoặc không đủ khả năng thanh toán các khoản phí tương tự cho dịch vụ từ nhà cung cấp thanh toán của bạn. Nếu chúng tôi nghi ngờ giao dịch liên quan (hoặc có nguy cơ cao liên quan đến) rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ loại tội phạm tài chính nào khác, chúng tôi có toàn quyền từ chối xử lý hoặc hủy bỏ hoặc đảo ngược bất cứ hoạt động giao dịch hoặc chuyển bất kỳ khoản tiền điện tử nào ngay cả sau khi tiền đã được ghi nợ từ (các) tài khoản của bạn; để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc lệnh khác của chính phủ; nếu chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng giao dịch có sai sót; hoặc nếu Attlas nghi ngờ giao dịch liên quan đến việc Hoạt động Bị Cấm hoặc Doanh nghiệp Bị Cấm như được nêu dưới đây. Trong những trường hợp như vậy, Attlas sẽ hoàn tác giao dịch và chúng tôi không có nghĩa vụ cho phép bạn khôi phục đơn đặt hàng mua hoặc bán với cùng mức giá hoặc theo các điều khoản giống như giao dịch đã bị hủy.
3.10. Đối tác Dịch vụ Thanh toán
Attlas có thể sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào giữa bạn và Attlas, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản thanh toán liên quan đến việc bạn sử dụng Giao dịch tiền điện tử hoặc Tài khoản Attlas.
4. Chuyển tiền điện tử
4.1. Các điều khoản chung
Sau khi bạn đã xác minh đầy đủ danh tính của mình, bạn sẽ có thể gửi tiền điện tử được hỗ trợ và yêu cầu, nhận và lưu trữ tiền điện tử được hỗ trợ từ bên thứ ba bằng cách đưa ra lệnh thông qua Trang web của Attlas. Việc bạn chuyển các Đơn vị tiền điện tử được hỗ trợ giữa các ví tiền điện tử khác của bạn (bao gồm các ví ngoài Attlas), hoặc chuyển tiền điện tử đến và từ các bên thứ ba là “Giao dịch Chuyển tiền điện tử”.
4.2. Chuyển tiền điện tử trong nước
Người bắt đầu giao dịch gửi hoặc nhận tiền điện tử từ bạn hoặc bên thứ ba từ ví bên ngoài không được lưu trữ trên Attlas đến Ví Attlas (“Chuyển khoản trong nước”), hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện giao dịch đúng cách, có thể bao gồm thực hiện thanh toán đủ mạng hoặc phí cho miners để giao dịch thành công. Chuyển khoản trong nước sẽ vẫn ở trạng thái chờ xử lý ngoài tầm kiểm soát của Attlas do không đủ phí mạng và chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc tổn thất phát sinh do lỗi trong quá trình bắt đầu giao dịch và không có nghĩa vụ hỗ trợ khắc phục các giao dịch đó. Bằng cách bắt đầu Chuyển khoản trong nước, bạn chứng thực rằng bạn đang giao dịch bằng Đơn vị tiền điện tử được hỗ trợ phù hợp với ví Attlas cụ thể mà tiền được chuyển vào. Ví dụ: nếu bạn chọn một địa chỉ ví Ethereum để nhận tiền, bạn chứng thực rằng bạn chỉ đang thực hiện Chuyển khoản trong nước đối với đồng Ethereum, chứ không phải bất kỳ loại tiền tệ nào khác như Bitcoin hoặc Ethereum Classic. Attlas không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến tiền điện tử không được hỗ trợ được gửi đến Tài khoản Attlas hoặc tiền điện tử được hỗ trợ được gửi đến ví tiền điện tử không tương thích. Các khoản tiền đã bị chuyển sai sẽ bị mất. Chúng tôi khuyên khách hàng nên gửi một lượng nhỏ tiền điện tử được hỗ trợ để kiểm tra trước khi bắt đầu gửi một lượng đáng kể tiền điện tử được hỗ trợ. Tùy từng thời điểm, Attlas có thể xác định các loại tiền điện tử sẽ được hỗ trợ hoặc ngừng hỗ trợ.
4.3. Chuyển tiền điện tử ra nước ngoài
Khi bạn gửi tiền điện tử từ Tài khoản Attlas của mình đến một ví bên ngoài (“Chuyển khoản đi”), việc chuyển tiền như vậy sẽ được thực hiện theo chỉ dẫn của bạn bởi Attlas. Bạn nên xác minh tất cả thông tin giao dịch trước khi gửi hướng dẫn cho chúng tôi. Attlas sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm trong trường hợp bạn nhập địa chỉ đích của giao dịch blockchain không chính xác. Chúng tôi không đảm bảo danh tính hoặc giá trị nhận được của người nhận Chuyển khoản. Không thể hoàn tác việc Chuyển tiền điện tử sau khi chúng đã được phát tới mạng tiền điện tử có liên quan, mặc dù chúng có thể ở trạng thái chờ xử lý và được chỉ định tương ứng, trong khi giao dịch được xử lý bởi nhà khai thác mạng. Attlas không kiểm soát mạng tiền điện tử và không đảm bảo rằng Giao dịch Chuyển tiền điện tử sẽ được mạng xác nhận. Chúng tôi có thể từ chối xử lý hoặc hủy bất kỳ Giao dịch chuyển tiền điện tử ra ví bên ngoài đang chờ xử lý nào theo yêu cầu của pháp luật hoặc bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào của bất kỳ khu vực tài phán nào khác mà Attlas là đối tượng. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đợi một khoảng thời gian sau khi hoàn thành giao dịch trước khi cho phép bạn sử dụng thêm Dịch vụ Attlas và / hoặc trước khi cho phép bạn tham gia vào các giao dịch vượt quá giới hạn nhất định.
4.4. Giao dịch đang chờ xử lý.
Khi một Giao dịch Chuyển tiền điện tử được gửi đến mạng tiền điện tử, giao dịch sẽ không được xác nhận và vẫn ở trạng thái chờ xử lý trong một khoảng thời gian đủ để xác nhận giao dịch bởi mạng tiền điện tử. Chuyển tiền điện tử chưa hoàn tất khi đang ở trạng thái chờ xử lý. Các giao dịch chuyển tiền điện tử đang chờ xử lý được thực hiện từ Tài khoản Attlas sẽ phản ánh trạng thái giao dịch đang chờ xử lý và bạn không thể sử dụng trên nền tảng Attlas hoặc trong khi giao dịch đang chờ xử lý.
4.5. Chuyển đến Địa chỉ Email Người nhận.
Attlas cho phép bạn triển khai Chuyển tiền điện tử cho khách hàng của Attlas bằng cách chỉ định địa chỉ email của khách hàng đó. Nếu bạn bắt đầu thao tác Chuyển tiền điện tử đến một địa chỉ email mà chủ sở hữu không có Tài khoản Attlas hiện có, chúng tôi sẽ mời người nhận mở Tài khoản Attlas. Nếu người nhận không mở Tài khoản trao đổi Attlas trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ trả lại Đơn vị tiền điện tử có liên quan vào Ví tiền điện tử của bạn.
4.6. Các khoản nợ.
Trong trường hợp có số tiền chưa thanh toán cho chúng tôi dưới đây, bao gồm cả trong Tài khoản Attlas của bạn, Attlas bảo lưu quyền ghi nợ tương ứng trên Tài khoản Attlas của bạn / hoặc giữ lại số tiền mà bạn có thể chuyển từ tài khoản Attlas của mình
4.7. Người bán trung gian
Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc phân phối, chất lượng, an toàn, hợp pháp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà bạn có thể mua từ bên thứ ba (bao gồm cả những người dùng khác của Dịch vụ tiền điện tử Attlas). Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người mua bên thứ ba hoặc người bán mà bạn giao dịch sẽ hoàn thành giao dịch hoặc được ủy quyền làm như vậy. Nếu bạn gặp sự cố với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mua hoặc bán cho bên thứ ba sử dụng tiền điện tử được chuyển bằng Dịch vụ tiền điện tử của Attlas hoặc nếu bạn có tranh chấp với bên thứ ba đó, bạn nên giải quyết tranh chấp trực tiếp với bên thứ ba đó. Nếu bạn cho rằng bên thứ ba đã hành xử theo cách gian lận, gây hiểu lầm hoặc không phù hợp hoặc nếu bạn không thể giải quyết thỏa đáng tranh chấp với bên thứ ba, bạn có thể thông báo cho Bộ phận hỗ trợ của Attlas tại https://attlas.io để chúng tôi có thể xem xét hành động nào để thực hiện, nếu có.
5. Bảo vệ và bảo mật dữ liệu
5.1. Vi phạm an ninh
Nếu bạn nghi ngờ rằng Tài khoản Attlas của mình hoặc bất kỳ chi tiết bảo mật nào của bạn đã bị xâm phạm hoặc nếu bạn biết về bất kỳ gian lận hoặc cố ý gian lận hoặc bất kỳ sự cố bảo mật nào khác (bao gồm cả một cuộc tấn công an ninh mạng) ảnh hưởng đến bạn và / hoặc Attlas (cùng "Vi phạm Bảo mật"), bạn phải thông báo cho Bộ phận hỗ trợ Attlas càng sớm càng tốt bằng email miễn phí tạ https://attlas.io và tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và cập nhật thông tin ngày trong suốt thời gian xảy ra Vi phạm Bảo mật. Bạn phải thực hiện bất kỳ bước nào mà chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý để khắc phục, quản lý hoặc báo cáo bất kỳ Vi phạm Bảo mật nào. Việc không cung cấp thông báo nhanh chóng về bất kỳ Vi phạm Bảo mật nào có thể được tính đến khi chúng tôi quyết định giải pháp phù hợp cho vấn đề.
5.2. Dữ liệu cá nhân
Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn (nếu bạn là cá nhân), và dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp hoặc trong tương lai sẽ cung cấp cho chúng tôi liên quan đến nhân viên của bạn và các cá nhân được liên kết hoặc khác liên quan đến vấn đề này Thỏa thuận, hoặc Dịch vụ trao đổi bản đồ. Theo đó, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) việc tiết lộ của bạn cho chúng tôi về bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến các cá nhân không phải là bạn đã hoặc sẽ được thực hiện theo tất cả các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu, và những dữ liệu đó là chính xác, tối đa ngày tháng và có liên quan khi được tiết lộ; (ii) trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như vậy cho chúng tôi, bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và, trong trường hợp dữ liệu cá nhân liên quan đến một cá nhân không phải là bạn, đã (hoặc sẽ tại thời điểm tiết lộ) đã cung cấp bản sao của Chính sách quyền riêng tư đó (được sửa đổi theo thời gian) cho cá nhân đó; và (iii) trong trường hợp chúng tôi cung cấp cho bạn phiên bản thay thế của Chính sách quyền riêng tư, bạn sẽ ngay lập tức đọc thông báo đó và cung cấp một bản sao cho bất kỳ cá nhân nào có các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
6. Ứng dụng bên thứ 3 và mã nguồn mở
6.1. TradingView
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView, một nền tảng nâng cao dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Được tăng cường bởi các công nghệ mạnh mẽ trên các ứng dụng trình duyệt, máy tính để bàn và thiết bị di động, nền tảng này cung cấp quyền truy cập tuyệt vời vào dữ liệu trực tiếp, ví dụ: Biểu đồ BTCUSD, tin tức mới nhất, báo cáo tài chính, sàng lọc chứng khoán và lịch kinh tế.