Trang chủ
Blog
Attlas ra mắt Lệnh Stop-limit và Lệnh Stop-market
Đăng vào Feb 07, 2022

Attlas ra mắt Lệnh Stop-limit và Lệnh Stop-market

Bắt đầu từ ngày 06/02/2022, Attlas chính thức hỗ trợ đặt Lệnh Stop-limit và Lệnh Stop-market. Hai tính năng này sẽ giúp người dùng kiểm soát kế hoạch đầu tư tốt hơn trong mọi biến động thị trường.

Lệnh Stop-limit và Stop-market giúp nhà đầu tư đặt lệnh mua/bán kèm theo một điều kiện nhất định. Hai tính năng này rất hữu ích trong trường hợp bạn phải bán dừng lỗ hoặc bảo toàn lợi nhuận. Điều này sẽ giúp bạn chủ động kiểm soát lợi nhuận và thua lỗ, đặc biệt trong trường hợp thị trường biến động mạnh. 

Lệnh giới hạn dừng (Stop-limit)

Lệnh giới hạn dừng (Stop-limit) là gì?

Lệnh Giới hạn dừng (Stop-limit) là sự kết hợp của lệnh stop và lệnh limit. Khi giá tài sản chạm đến mức giá stop, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh mua/bán tài sản tại mức giá limit đã được đặt sẵn. 

Cách tạo lệnh Stop-limit trên Attlas

Bước 1: Chọn Lệnh Stop limit
Bước 2: Nhập mức giá Stop
Bước 3: Nhập mức giá Giới hạn
Bước 4: Nhập số lượng tài sản mua hoặc bán trong lệnh stop-limit 

Lệnh thị trường dừng (Stop-market)

Lệnh thị trường dừng (Stop-market) là gì?

Lệnh Thị trường dừng (Stop-market) là sự kết hợp của lệnh stop và lệnh market. Khi giá tài sản chạm đến mức giá stop, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh mua/bán tài sản theo giá thị trường (bằng mọi giá).

Cách tạo lệnh Stop-market trên Attlas

Bước 1: Chọn lệnh Stop market
Bước 2: Nhập mức giá Stop
Bước 3: Nhập số lượng tài sản mua hoặc bán trong lệnh stop-market

Ví dụ về lệnh Stop-limit và Stop-market

Ví dụ 1: BTC đang có giá thị trường là $42,000. Bạn muốn bán BTC dừng lỗ nếu mức giá BTC rơi xuống $40,000. 

Nếu bạn đặt lệnh limit bán tại $40,000, lệnh sẽ được khớp ngay lập tức vì đang bán với giá thấp hơn giá thị trường. Do đó, bạn cần sử dụng lệnh stop-limit để có thêm điều kiện kích hoạt lệnh limit. 

Ví dụ, bạn đặt giá stop là $40,500 và giá limit là $40,000. Chỉ khi giá BTC chạm mức giá stop, lệnh bán limit tại $40,000 mới được kích hoạt và chuyển vào sổ lệnh. 

Như vậy, bạn có thể bán dừng lỗ theo chiến lược đầu tư mà vẫn tiết kiệm thời gian theo dõi biến động giá.

Ví dụ 2: BTC đang có giá thị trường là $42,000. Bạn có BTC với giá vốn là $35,000. Vì lo ngại BTC sẽ giảm, bạn muốn bán BTC khi giá rơi về $40,000 để bảo toàn lợi nhuận. 

Do đó, bạn sử dụng lệnh stop-limit với giá stop là $40,500 và giá limit là $40,000. 

 

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas Exchange để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas Exchange, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chủ đề
Chia sẻ
Những bài viết liên quan