Trang chủ
Blog
Thông báo điều chỉnh chính sách Đối tác kinh doanh 
Đăng vào Dec 29, 2021

Thông báo điều chỉnh chính sách Đối tác kinh doanh 

Bắt đầu từ ngày 01/01/2022, Attlas Exchange chính thức áp dụng một số điều chỉnh mới cho chính sách Đối tác kinh doanh nhằm tối ưu lợi ích của người dùng trực tiếp tham gia phát triển khách hàng.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2022, Attlas Exchange chính thức áp dụng một số điều chỉnh mới cho chính sách Đối tác kinh doanh. Cụ thể như sau: 

Chính sách Đối tác kinh doanh hiện tại phân bổ phần trăm hoa hồng từ phí giao dịch của người dùng dưới cấp tuỳ theo từng chức danh khác nhau (Master, Partner, Broker). 

Theo chính sách mới, Attlas Exchange sẽ áp dụng một mức hoa hồng cho tất cả các cấp đối tác. Người dùng sẽ hưởng 50% hoa hồng từ phí giao dịch phát sinh bởi khách hàng dưới cấp gắn trực tiếp, không kể chức danh. Mục tiêu của sự thay đổi này là nhằm: 

  • Tối ưu lợi ích của những người dùng trực tiếp tham gia phát triển khách hàng cùng Attlas. 
  • Tạo động lực cho người giới thiệu tích cực, chủ động tư vấn, hỗ trợ cho các khách hàng mà mình trực tiếp giới thiệu.
  • Đơn giản hoá cơ chế hoa hồng nhằm mở rộng đối tượng tham gia phát triển khách hàng.

Chi tiết thay đổi về mức hoa hồng từ phí giao dịch phát sinh bởi người dùng dưới cấp của từng chức danh như sau:

Lưu ý: Mức ưu đãi hoa hồng trên không áp dụng cho các giao dịch liên quan một số token đang được miễn phí giao dịch, bao gồm: ATS, VIDB, WHC, MAN, TPH, BAMI, RICE, MIST, ITAM, REVV, FAM, HERO.

————————

CẬP NHẬT NGÀY 01/04/2022

Từ ngày 01/04/2022, Attlas Exchange sẽ tạm dừng chương trình miễn phí giao dịch với các tokens ATS, WHC, MAN, TPH, BAMI, RICE, MIST, ITAM, REVV, FAM, HERO.

Lưu ý: 

  • Đối tác kinh doanh sẽ không nhận hoa hồng từ phí giao dịch phát sinh bởi người dùng dưới cấp khi người dùng mua/bán các tokens ATS, WHC, MAN, TPH, BAMI, RICE, MIST, ITAM, REVV, FAM, HERO.
  • Chương trình miễn phí giao dịch vẫn được áp dụng với token VIDB.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas Exchange để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas Exchange, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chủ đề
Chia sẻ
Những bài viết liên quan