Đăng vào Nov 18, 2021

Thông báo hỗ trợ Hoán đổi Hợp đồng Thông minh của VIDB

Trong ngày 20/11/2021, Attlas Exchange sẽ hỗ trợ hoán đổi hợp đồng thông minh của token VIDB token trên Attlas. Hoạt động nạp và rút VIDB sẽ bị tạm dừng từ 00:00 ngày 20/11/2021 (giờ Việt Nam).

Xin chào các Attlasians,

Attlas Exchange sẽ hỗ trợ hoán đổi hợp đồng thông minh của token VIDB trên Attlas vào ngày 20/11/2021. Trong quá trình hoán đổi token, hoạt động nạp và rút VIDB sẽ bị tạm dừng từ 00:00 ngày 20/11/2021 (giờ Việt Nam). Sau khi kết thúc, token VIDB sẽ được tự động chuyển đổi thành token ONUS.

Địa chỉ hợp đồng thông minh mới của ONUS:

Lưu ý:

  • Người dùng sắp xếp thời gian thực hiện các lệnh nạp/rút token VIDB cần thiết trước thời điểm trên.
  • Tính năng nạp/rút token ONUS sẽ được kích hoạt lại sau khi hoán đổi hợp đồng thông minh được hoàn tất.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas Exchange để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas Exchange, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Trân trọng thông báo.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...