Đăng vào Jul 16, 2021

Attlas Exchange chính thức niêm yết ALICE, LINA, PERP, RAMP, CFX

Kể từ ngày 16/07/2021, Attlas Exchange sẽ chính thức niêm yết Alice, Lina, Perp, Ramp, CFX. Nhà đầu tư sẽ có thể dễ dàng sở hữu và giao dịch các token trên Attlas Exchange qua hai cặp giao dịch với VNDC và USDT.

My Neighbor Alice (ALICE) là gì?

My Neighbor Alice là một game NFT dành cho nhiều người chơi. Tại đây, người chơi được mua và sở hữu các hòn đảo ảo, thu thập và xây dựng các vật phẩm và kết nối bạn mới. My Neighbor Alice là sự kết hợp thú vị giữa trải nghiệm giải trí và nhu cầu buôn bán NFTs.

Trong đó, ALICE token là đơn vị tiền tệ trong trò chơi chủ yếu dùng để mua tài sản và đất đai trong trò chơi.

 • Tên dự án: My Neighbor Alice
 • Ký hiệu: ALICE
 • Nền tảng phát hành: Ethereum
 • Tiêu chuẩn token: ERC-20
 • Loại token: tiện ích, quản trị
 • Tổng nguồn cung: 100.000.000 ALICE

Giao dịch ALICE tại đây: https://attlas.io/spot/ALICE_VNDC

Linear (LINA) là gì?

Linear (LINA) là một giao thức giao dịch tài sản phái sinh phi tập trung, cho phép thể tạo, quản lý và mua bán các tài sản tổng hợp một cách dễ dàng. Nền tảng Linear được xây dựng trên nền tảng Ethereum và được tích hợp với Binance Smart Chain với khả năng tương thích chéo Ethereum Virtual Machine (EVM).

LINA được sử dụng trong tất cả mọi hoạt động của giao thức Linear bao gồm thanh toán chi phí giao dịch, staking, quản trị và khai thác thanh khoản.

 • Tên dự án: Linear Finance
 • Ký hiệu: LINA
 • Nền tảng phát hành: Ethereum
 • Tiêu chuẩn token: ERC-20
 • Loại token: tiện ích, quản trị
 • Tổng nguồn cung: 10.000.000.000 LINA

Giao dịch LINA tại đây: https://attlas.io/spot/LINA_VNDC

Perpetual Protocol (PERP) là gì?

Perpetual Protocol là một giao thức hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung cho mọi loại tài sản; giao thức này hoạt động dựa trên Virtual Automated Market Maker (vAMM). Người dùng có thể giao dịch trực tiếp với vAMM của của perpetual protocol mà không cần đối tác giao dịch.

PERP là token được tạo ra để thúc đẩy việc quản lý phi tập trung cho giao thức. Quyền biểu quyết của PERP holder trong giao thức sẽ tỉ lệ thuận với số lượng token mà họ nắm giữ.

 • Tên dự án: Perpetual Protocol
 • Ký hiệu: PERP
 • Nền tảng phát hành: Ethereum
 • Tiêu chuẩn token: ERC-20
 • Loại token: tiện ích
 • Tổng nguồn cung 150.000.000 PERP

Giao dịch PERP tại đây: https://attlas.io/spot/PERP_VNDC

RAMP Defi (RAMP) là gì?

RAMP là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung được tạo ra để mở khóa vốn lưu động từ các tài sản kỹ thuật số được stake. Người dùng có tài sản đang staking có thể tiếp tục nhận được phần thưởng stake, duy trì tiềm năng tăng giá vốn trên danh mục đầu tư staking của mình và mở khóa vốn lưu động để đầu tư vào các cơ hội mới khác trong cùng một lúc.

RAMP là token tiện ích của nền tảng, dùng để quản lý, staking và khai thác thanh khoản.

 • Tên dự án: RAMP Defi
 • Ký hiệu: RAMP
 • Nền tảng phát hành: Ethereum
 • Tiêu chuẩn token: ERC-20
 • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 RAMP

Giao dịch RAMP tại đây: https://attlas.io/spot/RAMP_VNDC

Conflux (CFX) là gì?

Conflux Network là một mạng blockchain được tạo ra nhằm mở rộng và phi tập trung để đạt được thông lượng cao và xác nhận nhanh chóng. Conflux vận hành một giao thức đồng thuận gọi là GHAST, xử lý các khối đồng thời mà không loại bỏ bất kỳ khối nào dưới dạng fork và gán các trọng số không đồng nhất cho các khối dựa trên cấu trúc liên kết của chúng trong cấu trúc sổ cái (có tên là Tree-Graph).

CFX là token tiện ích gốc của Conflux Network và được dùng để đồng thuận mạng, khuyến khích hệ sinh thái, quản trị và staking.

 • Tên dự án: Conflux Network
 • Ký hiệu: CFX
 • Nền tảng phát hành: Conflux
 • Total supply: 10,000,000,000 CFX

Giao dịch CFX tại đây: https://attlas.io/spot/CFX_VNDC

Trải nghiệm ứng dụng tại đây:

iOS: https://apps.apple.com/us/app/attlas-exchange/id1565481713

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.attlas

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...