Đăng vào Oct 17, 2023

Thông báo: Cập nhật tỷ lệ chi trả Funding tại Attlas

Nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản và giúp ổn định hệ thống khi xảy ra sự chênh lệch lớn về tỷ lệ Long/Short giữa các sàn giao dịch quốc tế và thực tế người dùng tại Attlas, Attlas thông báo cập nhật tỷ lệ chi trả Funding.

Từ 15:00 ngày 17/10, phí giữ lệnh (Funding) tại Attlas sẽ do hai bên chi trả cho nhau. Nhà đầu tư đang giữ vị thế mở sẽ bị trừ/được cộng khoản tiền phí giữ lệnh này mỗi 8 tiếng vào lúc 07:00, 15:00 và 23:00 hàng ngày hoặc theo chu kỳ riêng tùy vào diễn biến thị trường của cặp giao dịch.

Khoản phí giữ lệnh sẽ tùy theo vị thế bạn đang có để được quyết định nhận hay mất khoản phí này, nếu bạn đóng lệnh trước thời điểm tính phí giữ lệnh thì sẽ không mất phí (ngược lại bạn cũng sẽ không được nhận).

Cơ chế tính phí Funding:

Đối với bên cần thanh toán phí:

 • Phí giữ lệnh cần thanh toán = Tổng giá trị vị thế * % Phí giữ lệnh công bố (tại thời điểm tính toán phí giữ lệnh)

Đối với bên được nhận thanh toán phí:

 • Phí giữ lệnh được nhận = Tổng giá trị vị thế * % Phí giữ lệnh công bố * Tỷ lệ chi trả (tại thời điểm tính toán phí giữ lệnh)

% Phí giữ lệnh công bố:

 • Được lấy trung bình tham chiếu từ các sàn giao dịch lớn để đảm bảo không có sự thao túng.

Tỷ lệ chi trả:

 • Được hệ thống tự động tính toán dựa trên tỷ lệ Long/Short thực tế của người dùng tại Attlas trên cặp giao dịch.
 • Tỷ lệ chi trả có thể > 100%, nghĩa là nếu nhà đầu tư chịu rủi ro đặt lệnh ngược với xu thế, có thể nhận được funding lớn hơn.
 • Attlas sẽ duy trì tỷ lệ chi trả ở mức 100% trong đại đa số điều kiện thị trường, và chỉ áp dụng tỷ lệ chi trả khác 100% trong trường hợp cặp giao dịch có biến động bất thường hoặc tỷ lệ Long/Short trên Attlas quá chênh lệch với các sàn quốc tế.
 • Tỷ lệ chi trả sẽ được hiển thị như sau:

Ví dụ về tỷ lệ chi trả:

Trường hợp 1: Cặp thanh khoản ổn định, tỷ lệ Long/Short trên Attlas cân bằng với các sàn quốc tế và cặp giao dịch không có giao dịch bất thường => Tỷ lệ chi trả sẽ là 100%

Trường hợp 2: Cặp BTC/VNDC đang có khối lượng Long 40 tỷ, Short 50 tỷ, Funding Rate là -2%. Bạn đang có vị thế BTC/VNDC với giá trị vị thế tại thời điểm Funding là 1 triệu VNDC.

 • Tỷ lệ chi trả: 50/40 = 125%
 • Trường hợp bạn đang mở vị thế Short: phí giữ lệnh bị trừ là 1.000.000 * 2% = 20.000 VNDC
 • Trường hợp vị thế của bạn là Long: bạn sẽ được nhận 1.000.000 * 2% * 125% = 25.000 VNDC

Trường hợp 3: Cặp BTC/VNDC đang có khối lượng Long 50 tỷ, Short 40 tỷ, Funding Rate là -2%. Bạn đang có vị thế BTC/VNDC với giá trị vị thế tại thời điểm Funding là 1 triệu VNDC.

 • Tỷ lệ chi trả: 40/50 = 80%
 • Trường hợp bạn đang mở vị thế Short: phí giữ lệnh bị trừ là 1.000.000 * 2% = 20.000 VNDC
 • Trường hợp vị thế của bạn là Long: bạn sẽ được nhận 1.000.000 * 2% * 80% = 16.000 VNDC

Xin thông tin tới người dùng!

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...