Đăng vào Nov 20, 2023

Attlas hỗ trợ kế hoạch chuyển đổi token Virtua (TVK) thành token Vanar (VANRY)

Attlas hỗ trợ kế hoạch chuyển đổi token Virtua (TVK) thành token Vanar (VANRY) từ ngày 27/11/2023.

Chuyển đổi token Virtua (TVK) thành token Vanar (VANRY)

Nạp rút

  • Vào lúc 10:30 ngày 27/11/2023, việc nạp rút TVK sẽ bị tạm dừng.  
  • Sau khi sự kiện kết thúc, việc nạp và rút token TVK sẽ không còn được hỗ trợ.
  • Attlas sẽ đưa ra thông báo riêng cho người dùng khi nào việc nạp và rút của VANRY sẽ được mở.

Hoán đổi và đổi tên token TVK thành VANRY

  • Token TVK sẽ mang mã VANRY trên Attlas (1 TVK = 1 VANRY ).

Giao dịch Spot

  • Vào lúc 10:00 ngày 27/11/2023, Attlas sẽ hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch TVK/USDT, TVK/VNDC và hủy tất cả các lệnh giao dịch spot TVK đang chờ xử lý. 
  • Vào lúc 15:00 ngày 01/12/2023, Attlas sẽ mở giao dịch spot các cặp VANRY/VNDC và VANRY/USDT. 

Trân trọng thông báo.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...