Đăng vào Nov 07, 2023

Attlas hỗ trợ kế hoạch chuyển đổi TomoChain (TOMO) thành Viction (VIC), Merit Circle (MC) thành Beam (BEAMX)

Attlas hỗ trợ kế hoạch chuyển đổi TomoChain (TOMO) thành Viction (VIC), Merit Circle (MC) thành Beam (BEAMX) bắt đầu từ ngày 7/11/2023.

Chuyển đổi TomoChain (TOMO) thành Viction (VIC)

Nạp rút

 • Vào lúc 10:30 ngày 20/11/2023, việc nạp rút TOMO sẽ bị tạm dừng.  
 • Attlas sẽ đưa ra thông báo riêng sau khi sự kiện kết thúc để thông báo cho người dùng khi nào việc nạp và rút tiền của VIC sẽ được mở.

Hoán đổi và đổi tên token TOMO thành VIC

 • Token TOMO sẽ mang mã VIC trên Attlas (1 TOMO = 1 VIC).

Giao dịch Spot

 • Vào lúc 10:00 ngày 20/11/2023, Attlas sẽ hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch TOMO/USDT, TOMO/VNDC và hủy tất cả các lệnh giao dịch spot TOMO đang chờ xử lý. 
 • Vào lúc 15:00 ngày 24/11/2023, Attlas sẽ mở giao dịch spot các cặp VIC/VNDC VIC /USDT. 

Giao dịch Futures

 • Vào lúc 15:30 ngày 14/11/2023, Attlas sẽ tạm dừng giao dịch Futures TOMO. Người dùng được phép đóng mọi vị thế hiện có sau thời gian này.
 • Vào lúc 15:45 ngày 14/11/2023, Attlas sẽ đóng tất cả các vị thế, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh Futures TOMO đang chờ xử lý và hủy niêm yết hợp đồng này sau khi quá trình thanh toán hoàn tất. Người dùng nên đóng mọi vị thế trước thời gian này để tránh việc thanh toán tự động. 
 • Attlas sẽ có thông báo riêng về việc niêm yết lại.

Chuyển đổi Merit Circle (MC) thành Beam (BEAMX)

Nạp rút

 • Vào lúc 10:30 ngày 07/11/2023, việc nạp và rút MC sẽ bị tạm dừng. 
 • Attlas sẽ đưa ra thông báo riêng sau khi sự kiện kết thúc để thông báo cho người dùng khi nào việc nạp và rút tiền của BEAMX sẽ được mở.

Hoán đổi và đổi tên token MC thành BEAMX

 • Tất cả các token MC sẽ được đổi thành BEAMX với tỷ lệ 1 MC = 100 BEAMX.

Giao dịch Spot

 • Vào lúc 10:00 ngày 7/11/2023, Attlas sẽ hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch MC/USDT, MC/VNDC và hủy tất cả các lệnh giao dịch spot MC đang chờ xử lý. 
 • Vào lúc 15:00 ngày 14/11/2023, Attlas sẽ mở giao dịch spot các cặp BEAMX/VNDC và BEAMX/USDT. 

Trân trọng thông báo.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...