Đăng vào May 18, 2023

Attlas hỗ trợ Kế hoạch hoán đổi COCOS Token thành COMBO Token

Attlas hỗ trợ kế hoạch hoán đổi COCOS Token thành COMBO Token bắt đầu từ ngày 18/5/2023.

Mốc thời gian:

  • Vào lúc 15:00 ngày 25/5/2023, Attlas sẽ ngừng mở mới toàn bộ giao dịch Futures của các cặp COCOS/USDT và COCOS/VNDC. Attlas sẽ tự đóng vị thế đang mở và huỷ niêm yết COCOS Futures từ 15:15.
  • Attlas sẽ điều chỉnh mức đòn bẩy và ký quỹ của COCOS vào lúc 16:00 18/5/2023. Các vị trí hiện tại được mở trước khi cập nhật sẽ bị ảnh hưởng. Người dùng nên đóng toàn bộ vị thế đang mở trước khoảng thời gian này để tránh việc bị thanh lý
  • Attlas có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung đối với Token COCOS mà không cần thông báo thêm, bao gồm việc điều chỉnh giá trị đòn bẩy tối đa, giá trị vị thế và ký quỹ duy trì ở mỗi bậc ký quỹ
  • Vào lúc 15:00 ngày 25/5/2023, Attlas Spot sẽ đóng vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý trên các cặp COCOS/USDT, COCOS/VNDC.
  • Vào lúc 15:00 ngày 29/05/2023, Attlas sẽ hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch Spot COCOS và hủy tất cả các lệnh giao dịch Spot COCOS đang chờ xử lý. 
  • Vào lúc 15:30 ngày 29/05/2023, hoạt động nạp rút COCOS sẽ bị tạm ngưng. 

Chi tiết về Token Swap & Dịch vụ hỗ trợ COMBO (COMBO):

Attlas sẽ khôi phục tất cả số dư COCOS và bắt đầu phân phối COMBO cho tất cả người dùng đủ điều kiện với tỷ lệ 1 COCOS = 1 COMBO .

  • Vào lúc 15:00 ngày 2-6-2023, giao dịch sẽ mở cho các cặp giao dịch Spot COMBO/USDT, COMBO/VNDC.
  • Attlas sẽ đưa ra một thông báo riêng sau khi quá trình hoán đổi token hoàn tất để thông báo cho người dùng thời điểm có thể bắt đầu nạp và rút COMBO.

Trân trọng thông báo.

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...