Đăng vào Jul 31, 2023

Cập nhật chính sách tặng thưởng hoa hồng KYC: Chỉ áp dụng khi người dùng qua 19 tuổi

Attlas cập nhật chính sách tặng thưởng hoa hồng giới thiệu người dùng áp dụng từ ngày 31/07/2023.

Gần đây, đội ngũ Attlas phát hiện nhiều hành vi thu mua tài khoản KYC của các bạn trẻ còn là học sinh, sinh viên; những bạn trẻ này chưa hiểu rõ mức độ an toàn thông tin nên đã bán thông tin cá nhân cho các đối tượng lợi dụng. Đồng thời, các đối tượng này đã và đang sử dụng những thông tin mua được để gian lận trong các chương trình ưu đãi của Attlas. 

Để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của người dùng, từ ngày 31/07/2023 Attlas thông báo cập nhật chính sách tặng thưởng hoa hồng KYC: Chỉ áp dụng tặng thưởng cho người giới thiệu khi khách hàng mới đã qua 19 tuổi.

Cụ thể: Nếu người dùng mới dưới 19 tuổi, người giới thiệu sẽ không nhận được thưởng 50k và khách hàng mới đó sẽ không được tặng tiền trải nghiệm Futures.

Thông tin đến người dùng!

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...