Đăng vào Aug 15, 2021

Chính thức niêm yết và mở pool Earning cho ITAM

Sau sự kiện mở bán ITAM token trên nền tảng Attlas Starter, Attlas Exchange chính thức bổ sung ITAM token vào danh sách các tài sản giao dịch và mở pool Earning cho ITAM.

1,000,000 ITAM đã được bán hết trên nền tảng Attlas Starter chỉ trong vòng 6.2 giây.

Đáp ứng nhu cầu sở hữu và giao dịch ITAM token của các nhà đầu tư, Attlas Exchange sẽ tiếp tục triển khai:

  • Niêm yết ITAM token trên sàn giao dịch Attlas Exchange. Nhà đầu tư có thể giao dịch Giao ngay ITAM token qua các cặp giao dịch ITAM/VNDC.
  • Mở pool Earning ITAM: lãi suất 150%/năm, bắt đầu từ 0h ngày 16/08/2021.
    Nhà đầu tư lưu trữ ITAM token trong pool Earning và nhận thưởng tùy theo số lượng ITAM token đang sở hữu.
    Tỉ lệ nhận thưởng: Với 1 ITAM token, nhà đầu tư sẽ nhận 3 VNDC/ngày.
    Thời gian áp dụng: 07 ngày (từ 15/08/2021 – 22/08/2021).

Mọi thông tin chi tiết về dự án, nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông qua bài viết Tổng quan về ITAM và dự án ITAM Games được đăng tải trên blog của Attlas Exchange.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...