Đăng vào May 12, 2022

Điều chỉnh giao dịch LUNA trên FutureSwap

Cập nhật một số điều chỉnh liên quan đến cặp giao dịch LUNAVNDC phái sinh 5x.

Do Terra (LUNA) vừa có biến động giá mạnh trong vòng 24h qua, kết hợp với việc các sàn giao dịch quốc tế đã giảm mức đòn bẩy tối đa của các cặp giao dịch phái sinh LUNA token. Attlas FutureSwap xin thông báo một số điều chỉnh liên quan đến cặp giao dịch LUNAVNDC phái sinh 5x, cụ thể:

Attlas FutureSwap sẽ giới hạn tất cả các vị thế LUNA mở mới tối đa 50,000,000 VNDC tổng giá trị vị thế. Theo đó, có 3 trường hợp xảy ra:

  • Người dùng chưa có vị thế LUNA: được quyền mở vị thế mới với giá trị vị thế tối đa 50,000,000 VNDC.
  • Người dùng đã có vị thế LUNA đang mở và có giá trị dưới 50,000,000 VNDC: được quyền mở thêm vị thế mới tới khi tổng giá trị vị thế đạt mức 50,000,000 VNDC.
  • Người dùng đã có vị thế LUNA đang mở và có giá trị trên 50,000,000 VNDC: không thể mở thêm vị thế mới.

Lưu ý:

  • Các vị thế LUNA được mở trước thời điểm thông báo sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Người dùng có thể chủ động đóng vị thế LUNA đang mở tuỳ theo kế hoạch đầu tư của mình.
Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...