Đăng vào Apr 13, 2022

Ra mắt FutureSwap – Chương trình ĐUA TOP DOANH SỐ

Chính thức khởi động chương trình ĐUA TOP DOANH SỐ cho toàn bộ Đối tác kinh doanh nhân sự kiện ra mắt FutureSwap!

Không để các đối tác kinh doanh của Attlas phải chờ đợi lâu thêm nữa, sự kiện ra mắt phiên bản chính thức FutureSwap sẽ bắt đầu kể từ hôm nay!

Mỗi đối tác là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch quảng bá FutureSwap – công cụ đầu tư Futures ưu việt tới đông đảo cộng đồng nhà đầu tư Crypto. Nhân sự kiện ra mắt FutureSwap, Attlas khởi động chương trình ĐUA TOP HOA HỒNG cho toàn bộ Đối tác với tổng giải thưởng lên đến 150 triệu VNDC!

🛎 Thời gian: 02 tuần, 13/04/2022 đến 27/04/2022

🏆 Giải thưởng:
03 hạng mục thưởng tính theo:

  • Tổng doanh số (Doanh số cá nhân + Doanh số hệ thống)
  • Doanh số cá nhân (phát sinh khi F1 giao dịch Futures)
  • Doanh số hệ thống (phát sinh khi F2, F3, F4, F5 giao dịch Futures)

Lưu ý: Doanh số = Khối lượng giao dịch Quy đổi/Giao ngay * 0.12% + Khối lượng giao dịch Futures * 0.05%

CHẶNG ĐUA CỦA CÁC BROKERS CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU! 🚀

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...