Đăng vào Apr 18, 2022

Attlas FutureSwap niêm yết Hợp đồng Tương lai FTT và WOO

Từ ngày 18/04/2022, người dùng Attlas FutureSwap có thể giao dịch Hợp đồng tương lai FTT và WOO với đòn bẩy x5.

Attlas FutureSwap chính thức niêm yết Hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng VNDC với token FTT và WOO. 

Lưu ý: 

  • Hợp đồng vĩnh cửu FTT và WOO là hợp đồng tương lai ký quỹ bằng VNDC và sử dụng VNDC làm tài sản đảm bảo. FutureSwap cố định đòn bẩy x5 nhằm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch cho nhà đầu tư. 

Thông tin khác: 

Cảnh báo rủi ro: Bên cạnh khả năng kiếm lợi nhuận nhanh, giao dịch Hợp đồng tương lai cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Người dùng lưu ý tìm hiểu kỹ cách giao dịch FutureSwap, các quy tắc cơ bản trong giao dịch Futures và nghiên cứu dự án trước khi đầu tư. 

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...