Đăng vào Apr 19, 2022

Attlas FutureSwap niêm yết Hợp đồng Tương lai JASMY

Từ ngày 20/04/2022, người dùng Attlas FutureSwap có thể giao dịch Hợp đồng tương lai JASMY với đòn bẩy x5.

Attlas FutureSwap niêm yết Hợp đồng vĩnh cửu JASMY ký quỹ bằng VNDC.

Lưu ý: 

  • Hợp đồng vĩnh cửu JASMY là hợp đồng tương lai ký quỹ bằng VNDC và sử dụng VNDC làm tài sản thế chấp. FutureSwap đã cố định đòn bẩy x5 nhằm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch Futures cho nhà đầu tư. 

Thông tin khác: 

Cảnh báo rủi ro: Bên cạnh khả năng kiếm lợi nhuận nhanh, giao dịch Futures tiềm ẩn rủi ro cao. Người dùng lưu ý tìm hiểu kỹ cách giao dịch FutureSwap, các quy tắc cơ bản trong giao dịch Futures và nghiên cứu dự án trước khi đầu tư. 

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...