Đăng vào Jun 14, 2021

Giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) trong crypto là hình thức giao dịch dựa vào mức giá trong tương lai của crypto đó để hưởng lợi từ chênh lệch. Khác với giao dịch giao ngay (Spot), hợp đồng tương lai là thoả thuận mua hoặc bán một loại tài sản ở mức giá được xác định trước nhưng giao hàng tại một thời điểm trong tương lai (ngày đáo hạn). Nếu bạn kỳ vọng giá trị của một tài sản tăng lên, bạn sẽ mở vị thế mua (Long), và nếu bạn kỳ vọng giảm, bạn sẽ mở vị thế bán (Short).

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual futures contract)

Đối với crypto, hình thức giao dịch phổ biến hiện nay là hợp đồng tương lai vĩnh cửu không có ngày đáo hạn hợp đồng nhất định. Hợp đồng chỉ kết thúc khi người dùng chấm dứt hợp đồng giao dịch hoặc bị thanh lý do không còn đủ số dư ký quỹ. Điều này làm cho giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu khá giống với giao dịch giao ngay.

Khi giao dịch Futures trên nền tảng Attlas Exchange, bạn cần chú ý đến một số khái niệm như ký quỹ ban đầu (Initial margin), thanh lý (Liquidation) và lãi suất ký quỹ (Funding rate).

Ký quỹ ban đầu là số vốn bạn phải cam kết để mở một vị thế giao dịch và sử dụng đòn bẩy. Tại Attlas Exchange, bạn có thể điều chỉnh mức đòn bẩy phù hợp từ 1x-125x. Cần lưu ý rằng giá trị vị thế (long/short) của bạn càng lớn thì mức đòn bẩy mà bạn có thể sử dụng càng nhỏ. Giá trị vị thế càng nhỏ, mức đòn bẩy bạn có thể sử dụng càng lớn. Tuy nhiên, sử dụng mức đòn bẩy quá cao có thể dẫn tới nguy cơ thanh lý.

Quá trình thanh lý sẽ diễn ra khi số dư tài khoản của bạn không còn đủ để duy trì vị thế giao dịch. Khi đó, bạn cần bổ sung thêm vốn ký quỹ để tránh trường hợp thanh lý.

Một điểm khác biệt so với giao dịch Margin, đó là hợp đồng tương lai vĩnh cửu áp dụng một khoản lãi suất ký quỹ nhằm ngăn không cho giá của hai thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh cửu quá tách biệt. Đây là khoản tiền phải thanh toán định kỳ giữa người mua và người bán. Người mua phải trả khoản phí này cho người bán nếu lãi suất lớn hơn 0, và được nhận từ người bán nếu lãi suất nhỏ hơn 0.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...