Đăng vào Apr 08, 2024

Niêm yết 1000RATS & ZEUS Token trên Attlas SPOT

Niêm yết 1000RATS & ZEUS Token trên Attlas Spot từ 9:00 ngày 08/04/2024

 • 1000RATS là một đồng memecoin tiêu chuẩn BRC-20 trong hệ sinh thái Bitcoin.
 • ZEUS là token tiện ích của hệ sinh thái Zeus Network. ZEUS được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm bảo mật mạng, thanh toán cho các dịch vụ trong hệ sinh thái Zeus Network, tham gia quản trị nền tảng và trả thưởng cho người dùng.
 • Thời gian niêm yết: 9:00 ngày 08/04/2024.

  Giao dịch 1000RATS & ZEUS Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 9:00 ngày 8/4/2024, Attlas sẽ mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch 1000RATS/VNDC, 1000RATS/USDT, ZEUS/VNDC, ZEUS/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch ngay sau thời điểm niêm yết.

  Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

  Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...