Đăng vào Jan 04, 2024

Niêm yết AI và XAI Token trên Attlas Spot

Attlas chính thức niêm yết AI Token từ 17:00 ngày 4/1/2024 và XAI Token từ 17:00 ngày 9/1/2024 trên Attlas Spot.

Niêm yết AI Token

  • Sleepless AI nổi lên như một nền tảng chơi game Web3 + AI đột phá, kết hợp khéo léo giữa trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain.
  • Thời gian niêm yết: 17:00 ngày 4/1/2024.

Niêm yết XAI Token

  • Xai là blockchain layer 3 dưới dạng Orbit Chain, cho phép nhà phát triển có thể tự do thiết kế, điều chỉnh cấu trúc của blockchain Xai theo Arbitrum Rollup và Arbitrum AnyTrust.
  • Thời gian niêm yết: 17:00 ngày 9/1/2024.

Giao dịch AI & XAI Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 17:00 ngày 4/1/2024 và 9/1/2023, Attlas sẽ mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch AI/VNDC, AI/USDT, XAI/VNDC và XAI/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...