Đăng vào Jul 18, 2023

Niêm yết ARKM Token trên Attlas Spot

Attlas chính thức niêm yết ARKM Token trên Attlas Spot kể từ 19:00 ngày 18/07/2023.

arkm token

ARKM token là gì?

ARKM là utility token của Arkham. Nó dùng để:

  • ARKM là đơn vị tiền tệ của Intel Exchange của Arkham.
  • Chủ sở hữu ARKM có quyền quản trị để bỏ phiếu về định hướng chiến lược của Arkham.
  • Người dùng kiếm được phần thưởng ARKM khi gửi thông tin, giới thiệu người dùng mới và các hành động khác có lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái Arkham.

Giao dịch ARKM Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 19:00 ngày 18/07/2023, Attlas mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch ARKM/VNDC, ARKM/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch ARKM ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...