Đăng vào May 13, 2024

Niêm yết BB Token trên Attlas Spot

Niêm yết BB Token trên Attlas Spot từ 17:00 ngày 13/5/2024.

  • BounceBit cung cấp cơ sở hạ tầng cho phép nhà phát triển xây dựng các sản phẩm restaking, qua đó người dùng có thể restake BTC hoặc liquid staking token của BTC (như stBBTC) để kiếm lợi nhuận.
  • Thời gian niêm yết: 17:00 ngày 13/05/2024.

Giao dịch BB Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 17:00 ngày 13/5/2024, Attlas sẽ mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch BB/VNDC, BB/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...