Đăng vào Apr 02, 2024

Niêm yết ENA Token trên Attlas Spot

Niêm yết ENA Token trên Attlas Spot từ 15:00 ngày 2/4/2024.

Niêm yết ENA Token

  • ENA là native utility token của Ethena và được sử dụng: Quản trị: Người nắm giữ token ENA có thể bỏ phiếu về các quyết định quản trị giao thức.
  • Thời gian niêm yết: 15:00 ngày 02/04/2024.

Giao dịch ENA Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 15:00 ngày 2/4/2024, Attlas sẽ mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch ENA/VNDC, ENA/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...