Đăng vào Mar 16, 2023

Niêm yết GLM, PROM, QKC, UFT Token trên Attlas Spot

Chính thức niêm yết GLM, PROM, QKC, UFT Token trên Attlas Spot từ 15:00 ngày 17/03/2023.

GLM Token là gì?

GLM là một Token chính thức trong hệ sinh thái của Golem – siêu máy tính tập trung trên toàn thế giới, tích hợp sức mạnh của mọi máy tính trong mạng lưới của mình. Người dùng có thể thuê tài nguyên dự phòng của máy tính cho những người cần thêm nguồn lực để thực hiện các phép tính và nhiệm vụ phức tạp.

PROM Token là gì?

PROM là một Token chính thức trong hệ sinh thái của Prometeus – hệ sinh thái phi tập trung, an toàn cho phép lưu trữ và trao đổi dữ liệu ẩn danh và hoàn toàn không cần sự tin cậy. Sản phẩm của Prometeus bao gồm:

  • Ignite là một mạng xã hội phi tập trung, cho phép mọi người chia sẻ suy nghĩ của họ một cách tự do thông qua các văn bản và file media.
  • Stoa là một nền tảng phi tập trung cho phép người dùng mua và bán bất kỳ dữ liệu nào một cách an toàn và phi tập trung.

QKC Token là gì?

QKC là một Token chính thức trong hệ sinh thái của QuarkChain – nền tảng Blockchain Permissionless tiên tiến. Nó cung cấp các tính năng bảo mật, phi tập trung và khả năng mở rộng cũng như tốc độ giao dịch lên tới 1 trăm ngàn giao dịch 1 giây (100,000 TPS).

Mục đích của dự án là trở thành tiêu chuẩn phù hợp với nền kinh tế thương mại toàn cầu thông qua các ứng dụng về social media, giao dịch, IoT, gaming và hệ thống thanh toán.

UFT Token là gì?

UFT là một Token chính thức trong hệ sinh thái của Unilend Finance – một giao thức phi tập trung cung cấp các dịch vụ vay (borrowing), cho vay (lending) và cả giao dịch trên sàn (trading) thông qua smart contract.
Để dễ hiểu hơn, ta có thể hình dung Unilend như một tổ hợp của 2 dự án Uniswap và Compound.

Giao dịch GLM, PROM, QKC, UFT Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 15:00 ngày 17/03/2023, Attlas mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch GLM/VNDC, PROM/USDT, PROM/VNDC, PROM/USDT, QKC/VNDC, QKC/USDT, UFT/USDT, UFT/VNDC.
  • Người dùng có thể chuyển on-chain vào Attlas để giao dịch GLM, PROM, QKC, UFT Token ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...