Đăng vào Dec 01, 2022

Niêm yết HOOK Token trên Attlas Spot

Niêm yết HOOK Token trên Attlas Spot từ 21:30 ngày 01/12/2022.

HOOK token là gì?

Hooked Protocol (HOOK) là đồng coin thuộc dự án Hooked Protocol, mảng SocialFi (Social Finance) trên BNB Chain. Dự án này xây dựng một lớp layer để kết nối người dùng với thế giới Web3, cung cấp các sản phẩm giúp người dùng có thể Learn & Earn, hoàn thành nhiệm vụ (quest) để kiếm tiền.

Giao dịch HOOK trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 21:30 ngày 01/12/2022, Attlas đã mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch HOOK/VNDC, HOOK/USDT.
  • Người dùng có thể chuyển on-chain vào Attlas để giao dịch HOOK ngay sau thời điểm niêm yết.
  • Cổng rút cho HOOK sẽ mở bắt đầu từ 21:30 ngày 01/12/2022.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...