Đăng vào Jan 18, 2024

Niêm yết MANTA và ALT Token trên Attlas Spot

Attlas chính thức niêm yết MANTA và ALT token từ 17:00 ngày 18/1/2024 và 25/1/2023 trên Attlas Spot.

Niêm yết MANTA Token

  • Manta Network, được thành lập vào năm 2020, là một modular blockchain đột phá với cấu trúc hai lớp: Manta Pacific trên Ethereum cho các giải pháp Lớp 2 và Manta Atlantic trên Polkadot cho các giải pháp Lớp 1. Nó vượt trội trong việc phát triển ứng dụng ZK, tận dụng các công nghệ như Celestia để đảm bảo tính sẵn có của dữ liệu và zkEVM cho khả năng mở rộng.
  • Thời gian niêm yết: 17:00 ngày 18/1/2024.

Niêm yết ALT Token

  • AltLayer là một nền tảng được thiết kế cho các nhà phát triển ứng dụng khởi chạy các lớp thực thi nhằm mở rộng và cả hợp nhất.
  • Thời gian niêm yết: 17:00 ngày 25/1/2024.

Giao dịch MANTA & ALT Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 17:00 ngày 18/1/2024 và 25/1/2023, Attlas sẽ mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch MANTA/VNDC, MANTA/USDT, ALT/VNDC và ALT/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...