Đăng vào Jun 29, 2023

Niêm yết Maverick Protocol (MAV) Token trên Attlas Futures

Attlas chính thức niêm yết MAV Token trên Attlas Futures kể từ 19:00 ngày 29/06/2023.

Niêm yết MAV Token

Maverick Protocol là giao thức DeFi cung cấp nền tảng giao dịch Maverick AMM DEX với thiết kế độc đáo – Dynamic Distribution AMM. Thông qua đó, giao thức mong muốn tối ưu được hiệu quả sử dụng vốn cho người dùng, những người cung cấp thanh khoản (LP), DAO, kho bạc (treasury) và các nhà phát triển.

MAV là token tiện ích gốc của giao thức, được sử dụng để:

  • Quyền quản trị (Governance): người dùng thể stake MAV Token vào giao thức và nhận lại veMAV Token để có quyền quản trị trong dự án.
  • Voting: veMAV được dùng để tham gia biểu quyết vào các quyết định của dự án.

Thời gian niêm yết: 19:00 ngày 29/06/2023.

Lưu ý:

    • Hợp đồng vĩnh cửu MAV là hợp đồng tương lai ký quỹ bằng VNDC/USDT và sử dụng VNDC/USDT làm tài sản đảm bảo.
    • Đòn bẩy giao dịch tối đa cho các cặp này là 20X
    • Bên cạnh khả năng kiếm lợi nhuận nhanh, giao dịch Hợp đồng tương lai cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Người dùng lưu ý tìm hiểu kỹ cách giao dịch FutureSwap và Futures Pro, các quy tắc cơ bản trong giao dịch Futures và nghiên cứu dự án trước khi đầu tư.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...