Đăng vào Jun 28, 2023

Niêm yết Maverick Protocol (MAV) Token trên Attlas Spot

Attlas chính thức niêm yết MAV Token trên Attlas Spot kể từ 15:00 ngày 28/06/2023.

MAV TOKEN

MAV token là gì?

Maverick Protocol là giao thức DeFi cung cấp nền tảng giao dịch Maverick AMM DEX với thiết kế độc đáo – Dynamic Distribution AMM. Thông qua đó, giao thức mong muốn tối ưu được hiệu quả sử dụng vốn cho người dùng, những người cung cấp thanh khoản (LP), DAO, kho bạc (treasury) và các nhà phát triển.

MAV là token tiện ích gốc của giao thức, được sử dụng để:

  • Quyền quản trị (Governance): người dùng thể stake MAV Token vào giao thức và nhận lại veMAV Token để có quyền quản trị trong dự án.
  • Voting: veMAV được dùng để tham gia biểu quyết vào các quyết định của dự án.

Giao dịch MAV Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 19:05 ngày 3/5/2023, Attlas mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch MAV/VNDC, MAV/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch MAV ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...