Đăng vào Jan 27, 2023

Niêm yết Prosper (PROS) Token trên Attlas Spot

PROS Token chính thức được niêm yết trên Attlas Spot kể từ 15:00 ngày 27/01/2023.

PROSPER (PROS) token là gì?

Prosper là token tiện ích gốc của nền tảng Prosper – một nền tảng bảo hiểm rủi ro & dự đoán non-custodial ngắn hạn được xây dựng trên Ethereum và Binance Smart Chain.

Giao dịch PROSPER (PROS) trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 15:00 ngày 27/01/2023, Attlas mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch PROS/VNDC, PROS/USDT.
  • Người dùng có thể chuyển on-chain vào Attlas để giao dịch PROS ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...