Đăng vào May 01, 2024

Niêm yết REZ Token trên Attlas Spot

Attlas chính thức niêm yết REZ token từ 19:00 ngày 30/04/2024 trên Attlas Spot.

Niêm yết REZ Token

  • Renzo là một Liquid Restaking Token (LRT) và Strategy Manager cho EigenLayer. Đây là giao diện cho hệ sinh thái EigenLayer bảo mật các Actively Validated Services (AVS) và mang lại lợi nhuận cao hơn so với staking ETH. Dự án là một cross-chain Liquid Restaking được xây dựng trên EigenLayer.
  • Thời gian niêm yết: 19:00 ngày 30/04/2024.

Giao dịch REZ Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 19:00 ngày 30/04/2024, Attlas sẽ mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch REZ/VNDC, REZ/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...