Đăng vào May 03, 2023

Niêm yết SUI Token trên Attlas Spot

Attlas chính thức niêm yết SUI Token trên Attlas Spot kể từ 19:05 ngày 03/05/2023.

SUI TOKEN

SUI token là gì?

Sui là một nền tảng hợp đồng thông minh hiệu suất cao theo cấu trúc Monolithic. Trong đó, Monolithic blockchain là blockchain xử lý tất cả mọi tác vụ, công việc trên một mạng lưới duy nhất. Sui có khả năng mở rộng lên đến vài trăm ngàn TPS (số lượng giao dịch xử lý trong mỗi giây) và thời gian khối giao động từ 2 – 3s.

 

Khả năng mở rộng cao của SUI được xây dựng trên hai cải tiến chính:

  • Ngôn ngữ lập trình MOVE.
  • Thuật toán đồng thuận Narwhal-Tusk.

 

SUI là token tiện ích gốc của giao thức, được sử dụng để:

  • Làm phí giao dịch.
  • Staking của người xác thực.
  • Thanh khoản gốc cho các ứng dụng trên chuỗi được triển khai trên chuỗi khối SUI.
  • Nắm giữ để tham gia các mô hình quản trị trong tương lai.

 

Giao dịch SUI Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 19:05 ngày 3/5/2023, Attlas mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch SUI/VNDC, SUI/USDT.
  • Người dùng có thể chuyển on-chain vào Attlas để giao dịch SUI ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...