Đăng vào Feb 22, 2023

Niêm yết SYN Token trên Attlas Spot

Attlas chính thức niêm yết SYN Token trên Attlas Spot từ 17:30 ngày 23/02/2023.

SYN token là gì?

SYN là token gốc của Synapse Protocol – một giao thức DeFi với 3 sản phẩm chính:

  • Swap: người dùng có thể giao dịch các token tương tự như trên các DEX khác.
  • Bridge: người dùng có thể di chuyển tài sản giữa nhiều blockchain khác nhau như: Ethereum, BNB Chain, Optimism, Arbitrum, Polygon…
  • Pool thanh khoản: người dùng có thể cung cấp thanh khoản trên giao thức để nhận được phần thưởng.

Giao dịch SYN Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 17:30 ngày 23/02/2023, Attlas mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch SYN/VNDC, SYN/USDT.
  • Người dùng có thể chuyển on-chain vào Attlas để giao dịch SYN ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...