Đăng vào Nov 02, 2023

Niêm yết TIA và MEME token trên Attlas Spot

Attlas chính thức niêm yết TIA token kể từ 17:00 ngày 1/11/2023 và MEME Token từ 15:00 ngày 3/11/2023 trên Attlas Spot.

Niêm yết TIA Token

  • Celestia là một dự án blockchain modular được ra mắt vào năm 2019 với mục tiêu tạo ra một lớp dữ liệu có khả năng mở rộng. Điều đặc biệt về Celestia là việc tách biệt thực thi và đồng thuận, cho phép nó tạo ra một môi trường phi tập trung cho các blockchain khác nhau để phát triển và hoạt động hiệu quả thông qua việc chia sẻ nhiều tác vụ trên nhiều mạng lưới liên kết.
  •  Thời gian niêm yết: 17:00 ngày 01/11/2023.

Niêm yết MEME Token

  • Memecoin (MEME) là token hệ sinh thái gốc của Memeland. Memeland là studio khởi nghiệp Web3 của 9GAG, nền tảng meme phổ biến toàn cầu.
  • Thời gian niêm yết: 15:00 ngày 03/11/2023

Giao dịch TIA & MEME Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 17:00 ngày 01/11/2023 và 15:00 ngày 03/11/2023, Attlas lần lượt mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch TIA/VNDC, TIA/USDT, MEME/VNDC, MEME/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch TIA và MEME Token ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...