Đăng vào Jul 25, 2023

Niêm yết Worldcoin (WLD) Token trên Attlas Spot

Attlas chính thức niêm yết Worldcoin (WLD) Token trên Attlas Spot kể từ 16:00 ngày 24/07/2023.

Worldcoin (WLD) token là gì?

Worldcoin là giao thức phát triển các sản phẩm liên quan đến định danh cá nhân. Worldcoin sử dụng quả cầu Orb để quét võng mọc người dùng, sau đó sử dụng cơ chế Proof of Personhood để xác minh danh tính của họ và lưu dữ liệu trên blockchain.

Worldcoin Token: là token đầu tiên được phân phối trên toàn cầu và miễn phí cho mọi người, để sử dụng cho mục đích cung cấp lợi ích và quản trị trong tương lai, chỉ với việc là một cá nhân duy nhất.

Giao dịch Worldcoin (WLD) Token trên Attlas

  • Giao dịch Spot: Từ 16:00 ngày 24/07/2023, Attlas mở giao dịch Spot và hỗ trợ các cặp giao dịch WLD/VNDC, WLD/USDT.
  • Người dùng có thể giao dịch WLD ngay sau thời điểm niêm yết.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...