Đăng vào Dec 05, 2022

Ra mắt chế độ ký quỹ Cross tại phiên bản Futures Pro

Chế độ ký quỹ Cross tại phiên bản Futures Pro sẽ chính thức ra mắt từ 05/12/2022.

Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo các nhà đầu tư, Attlas cập nhật thêm chế độ ký quỹ Cross tại phiên bản Futures Pro, giúp nhà đầu tư có thể linh hoạt quản lý rủi ro trong giao dịch của mình.

Chế độ ký quỹ Cross (ký quỹ chéo) là gì?

Chế độ ký quỹ Cross cho phép sử dụng toàn bộ số dư vốn ký quỹ để tính toán tỷ lệ an toàn của tài khoản. Vì vậy, chế độ này giúp người dùng linh hoạt quản lý rủi ro thông qua việc tăng hoặc giảm vốn ký quỹ cho tài khoản Futures để phù hợp với điều kiện thị trường.

 

Cách chuyển sang chế độ Cross

 Lưu ý:

 • Đòn bẩy tối đa khi sử dụng chế độ Cross là 20X
 • Người dùng chỉ được mở các vị thế có cùng cặp tiền cơ sở (VNDC hoặc USDT) cùng một lúc

 

Cơ chế thanh lý của chế độ Cross

Tại chế độ Isolate, giá thanh lý của vị thế không thay đổi, trừ trường hợp người dùng thêm ký quỹ để đẩy giá thanh lý ra xa.

Tại chế độ Cross, giá thanh lý là giá mà tại đó tỷ lệ an toàn của tài khoản sẽ giảm về dưới 20%, dẫn tới một phần hoặc tất cả vị thế người dùng đang mở trong chế độ Cross sẽ bị hệ thống tự động đóng để phục hồi tỷ lệ an toàn.

Theo đó, giá thanh lý tại chế độ Cross sẽ luôn biến động, vì lợi nhuận tạm tính sẽ ảnh hưởng liên tục đến giá thanh lý của tất cả các vị thế. Người dùng cần để ý tới tỷ lệ an toàn để chủ động đóng vị thế nếu có rủi ro, tránh bị thanh lý toàn bộ vị thế và tài sản.
Khi tỷ lệ an toàn xuống dưới 40%, Attlas sẽ có email và thông báo tới ứng dụng để giúp người dùng quản lý vị thế.

Đồng thời, chế độ ký quỹ Cross tại phiên bản FutureSwap cũng sẽ có một số thay đổi về cơ chế thanh lý để đồng bộ với phiên bản Futures Pro:

 • Cách tính và hiển thị giá thanh lý
 • Vị thế nào chạm giá thanh lý đầu tiên sẽ bị thanh lý, thay vì chọn vị thế đang lỗ nhiều nhất để thanh lý như trước đây

Ví dụ về cơ chế thanh lý của 2 chế độ:

Người dùng có 3 vị thế đang mở: Long BTC/VNDC, Short BTC/VNDC và Long ETH/VNDC. Hiện vị thế Short BTC/VNDC đang thua lỗ và dần chạm giá thanh lý

 • Nếu dùng chế độ Isolate: vị thế Short BTC/VNDC sẽ thanh lý khi chạm giá thanh lý, không ảnh hưởng tới các vị thế khác
 • Nếu dùng chế độ Cross: vị thế Short BTC/VNDC sẽ bắt đầu thanh lý từng phần khi tỷ lệ an toàn của tổng tất cả các vị thế xuống dưới 20%. Sau khi thanh lý vị thế đó, nếu tỷ lệ an toàn vẫn dưới 20% thì 2 vị thế còn lại sẽ tiếp tục bị thanh lý

Giá thanh lý của chế độ Cross được tính như sau:

Trong đó:

 • Rbb là tỷ lệ an toàn bắt buộc: 20%
 • Rdc là tỷ lệ an toàn điều chỉnh: -3% đối với vị thế có lợi nhuận tạm tính thấp nhất, +3% đối với vị thế có lợi nhuận tạm tính cao nhất. Nếu có nhiều vị thế có lợi nhuận tạm tính âm hoặc dương, tổng điều chỉnh 3% sẽ được chia cho các vị thế.
 • UPNL là lợi nhuận tạm tính

Lưu ý: Trường hợp có nhiều vị thế, người dùng có thể bị thanh lý khi tỉ lệ an toàn trên 20%, do có sự góp mặt của tỉ lệ an toàn điều chỉnh (Tối đa 3%)

Ví dụ: Người dùng có 3 vị thế đang mở như dưới đây:

Giá BTC hiện tại: 450,000,000; Giá ETH hiện tại: 30,000,000

 • Vị thế (1): Long BTC/VNDC, giá vào lệnh là 400,000,000 VNDC, khớp 0.1 BTC, lợi nhuận tạm tính +5,000,000 VNDC
 • Vị thế (2): Short BTC/VNDC, giá vào lệnh là 380,000,000 VNDC, khớp 0.2 BTC, lợi nhuận tạm tính -14,000,000 VNDC
 • Vị thế (3): Short ETH/VNDC, giá vào lệnh là 32,000,000 VNDC, khớp 1 ETH, lợi nhuận tạm tính +2,000,000 VNDC

Người dùng mở xem giá thanh lý của 3 vị thế trên, giá thanh lý của 3 vị thế được tính lần lượt như dưới đây:

 

Vị thế 1: 

Lợi nhuận tạm tính trừ hợp đồng đang xem: 2,000,000 VNDC (lợi nhuận tạm tính của vị thế ETH/VNDC đang mở)

Giá trị vị thế Long của tài sản đang xem lúc mở lệnh: 0.1 * 400,000,000 = 40,000,000 VNDC

Giá trị vị thế Short của tài sản đang xem lúc mở lệnh: 0.2 * 380,000,000 VNDC = 76,000,000 VNDC

Số lượng token được khớp trong vị thế Long BTC: 0.1

Số lượng token được khớp trong vị thế Short BTC: 0.2

Tỷ lệ an toàn điều chỉnh: có 2 vị thế (1) và (3) đang lãi = (5,000,000 – lợi nhuận trung bình tạm tính) / (5,000,000 + 2,000,000 – 2 * lợi nhuận trung bình tạm tính) * 3% = 1.89%

=> Giá thanh lý = [20,000,000 * (0.8 + 0.0189) + 2,000,000 – 40,000,000 + 76,000,000)] / (0.2 – 0.1) = 543,770,428

=> Trường hợp này sẽ không có giá thanh lý vì giá thanh lý lớn hơn giá mở lệnh

 

Vị thế 2: 

Lợi nhuận tạm tính trừ hợp đồng đang xem: 2,000,000 VNDC (lợi nhuận tạm tính của vị thế ETH/VNDC đang mở)

Giá trị vị thế Long lúc mở lệnh: 0.1 * 400,000,000 = 40,000,000 VNDC

Giá trị vị thế Short lúc mở lệnh: 0.2 * 380,000,000 VNDC = 76,000,000 VNDC

Số lượng token được khớp trong vị thế Long BTC: 0.1

Số lượng token được khớp trong vị thế Short BTC: 0.2

Tỷ lệ an toàn điều chỉnh, vị thế lỗ = (-14,000,000 – lợi nhuận trung bình tạm tính) / (5,000,000 + 2,000,000 – 2 * lợi nhuận trung bình tạm tính) * 3% = -3%

=> Giá thanh lý = [(20,000,000 * (0.8 – 0.03) + 5,000,000 – 40,000,000 + 76,000,000] / (0.2 – 0.1) = 534,000,000

 

Vị thế 3:

Lợi nhuận tạm tính trừ hợp đồng đang xem: -9,000,000 (lợi nhuận tạm tính của 2 vị thế BTC/VNDC)

Giá trị vị thế Long của tài sản đang xem lúc mở lệnh: 0

Giá trị vị thế Short của tài sản đang xem lúc mở lệnh: 1 * 32,000,000 = 32,000,000

Số lượng token được khớp trong vị thế Long ETH: 0

Số lượng token được khớp trong vị thế Short ETH: 1

Tỷ lệ an toàn điều chỉnh: có 2 vị thế (1) và (3) đang lãi = (2,000,000 –  lợi nhuận trung bình tạm tính) / (5,000,000 + 2,000,000 – 2 * lợi nhuận trung bình tạm tính) * 3% = 1.11%

=> Giá thanh lý = [(20,000,000 * (0.8 + 0.0111) – 9,000,000 – 0 + 32,000,000)] / (1 – 0) = 39,222,857

 

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...