Đăng vào Jul 25, 2021

Staking Daily TOMO lãi suất 3%/năm

Kể từ ngày 25/7/2021, Attlas Exchange chính thức triển khai chương trình Staking Daily lãi suất 3%/năm với TOMO. Người dùng sẽ được nhận thưởng lãi mỗi ngày bằng VNDC dựa trên số lượng TOMO lưu trữ tại ví Spot.

Người dùng sở hữu TOMO tại ví Spot trên Attlas Exchange sẽ được nhận lãi suất không kỳ hạn 3%/năm. Khoản thưởng Staking này sẽ được chuyển trả bằng VNDC vào lúc 24h hằng ngày, bắt đầu từ 25/07.

Tương tự như những đồng tiền điện tử khác trong chính sách Staking Daily của Attlas Exchange, tài sản khi tham gia staking sẽ không bị khoá và nhà đầu tư hoàn toàn có thể chủ động giao dịch khi cần thiết mà không sợ vụt mất cơ hội của thị trường hay ảnh hưởng đến quyền lợi nhận lãi suất.

Giao dịch TOMO tại đây: https://attlas.io/spot/TOMO_VNDC

Trải nghiệm ứng dụng tại đây:

iOS: https://apps.apple.com/us/app/attlas-exchange/id1565481713

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.attlas

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...