Đăng vào Sep 06, 2022

Thông báo bảo trì sự cố

Attlas xin thông báo bảo trì sự cố từ 20:00 ngày 06/09/2022 để thực hiện đối soát và khắc phục lỗi kỹ thuật. 

Hiện ứng dụng Attlas đang gặp phải một số lỗi kỹ thuật dẫn đến giá của một số token như BTC, SOL, IOTA… bị hiển thị sai. Attlas xin thông báo bảo trì sự cố từ 20:00 ngày 06/09/2022 để thực hiện đối soát và khắc phục lỗi kỹ thuật. 

Trong quá trình này, toàn bộ việc giao dịch và hoạt động nạp/rút sẽ được tạm ngưng để phục vụ bảo trì.

Sau khi bảo trì, các vị thế đang mở sẽ được hệ thống khôi phục lại như thời điểm trước khi xảy ra sự cố. Với các vị thế bị thiệt hại do sự cố, Attlas sẽ tiến hành bồi hoàn tự động cho người dùng. Các lệnh giao dịch trên các cặp token bị lỗi trong thời gian trên sẽ bị huỷ bỏ.

Attlas sẽ thông báo tới người dùng ngay khi có cập nhật mới nhất.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...