Đăng vào Sep 27, 2023

Thông báo: Cập nhật biểu phí bán VNDC qua đối tác nạp rút

Attlas thông báo cập nhật biểu phí bán VNDC qua đối tác nạp rút bắt đầu từ 00:00 ngày 28/09/2023.

Bắt đầu từ 28/09/2023, Attlas chính thức cập nhật Biểu phí Bán (Rút) VNDC qua đối tác nạp rút. Cụ thể, kể từ giao dịch thứ 3 trong ngày, người dùng sẽ cần trả mức phí là 0.03% dựa trên khối lượng VNDC bán ra. Mức phí được giới hạn tối thiểu 3,000 VNDCtối đa 25,000 VNDC cho mỗi giao dịch.

Khoản phí này sẽ được sử dụng để trả hoa hồng cho các đối tác nạp rút, giúp duy trì nhanh nhất các hoạt động mua, bán VNDC qua đối tác nạp rút.

Xem chi tiết cách nạp/rút VNDC qua đối tác kinh doanh tại đây.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...