Đăng vào Jun 08, 2022

Thông Báo Cập Nhật Tính Năng Người Dùng Mới

Từ 14:00, ngày 08/06/2022, Attlas sẽ cập nhật một số thay đổi trong Tính năng Người dùng mới

Kính gửi Quý đối tác và các nhà đầu tư, 

 

Sau thời gian đầu triển khai tính năng người dùng mới, Attlas ghi nhận sự đón nhận và tương tác tích cực từ cộng đồng. Ngoài ra, một số cá nhân đã lợi dụng Tính năng mới này nhằm mục đích trục lợi. Attlas xin thông báo một số thay đổi đối với Tính năng Người dùng mới.

 

Thời gian bắt đầu thay đổi: từ 14:00 ngày 08/06/2022.

 

Mục đích của việc cập nhật này:

  • Thúc đẩy kinh doanh cho đội ngũ các đối tác của Attlas.
  • Tránh trường hợp các cá nhân lợi dụng chính sách nhằm trục lợi cá nhân.

 

Các thay đổi trong chính sách bao gồm: mức thưởng Nhiệm vụ & chính sách giới thiệu bạn bè.

 

Thay đổi về mức thưởng nhiệm vụ:

Thay đổi về chính sách giới thiệu bạn bè:

  • Người dùng phổ thông sẽ không đủ điều kiện nhận tiền thưởng khi giới thiệu bạn bè.
  • Các đối tác sẽ nhận nhận được 10.000 VNDC khi người được bạn giới thiệu hoàn thành 3 nhiệm vụ đầu và tiếp tục nhận 5.000 VNDC cho mỗi lần giới thiệu thành công (hoàn thành 3 nhiệm vụ) tiếp theo của người bạn đó.
  • Các đối tác tích cực sẽ nhận được 15.000 VNDC khi người được bạn giới thiệu hoàn thành 3 nhiệm vụ đầu và tiếp tục nhận 5.000 VNDC cho mỗi lần giới thiệu thành công (hoàn thành 3 nhiệm vụ) tiếp theo của người bạn đó.

 

Attlas xin thông báo để Đối tác và các nhà đầu tư được biết và cập nhật thông tin mới nhất để trải nghiệm tính năng mới này.

 

Trân trọng,

 

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...