Đăng vào Dec 05, 2022

Điều chỉnh đòn bẩy về mức tối đa x20 của các cặp tài sản Phái sinh

Điều chỉnh đòn bẩy về mức tối đa x20 trên FutureSwap và Futures Pro của cặp tài sản phái sinh RLC từ 15:30 ngày 06/12/2022, các cặp MTL, CTK, SKL, IOST từ 15:30 ngày 07/12/2022 và các cặp NKN, ANT, BLZ, UNFI, REEF, CELO, ALICE, LINA, STMX, API3 từ 15:30 ngày 08/12/2022.

Attlas xin thông báo, đòn bẩy của các cặp tài sản Phái sinh của token RLC, MTL, CTK, SKL, IOST, NKN, ANT, BLZ, UNFI, REEF, CELO, ALICE, LINA, STMX, API3 sẽ được điều chỉnh về mức tối đa x20 trên FutureSwap và Futures Pro. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian điều chỉnh đòn bẩy:

  • RLC/VNDC, RLC/USDT: Từ 15:30 ngày 06/12/2022.
  • MTL/VNDC, MTL/USDT, CTK/USDT, CTK/VNDC, SKL/USDT, SKL/VNDC, IOST/VNDC và IOST/USDT: Từ 15:30 ngày 07/12/2022.
  • NKN/USDT, NKN/VNDC, ANT/USDT, ANT/VNDC, BLZ/USDT, BLZ/VNDC, UNFI/USDT, UNFI/VNDC, REEF/USDT, REEF/VNDC, CELO/USDT, CELO/VNDC, ALICE/USDT, ALICE/VNDC, LINA/USDT, LINA/VNDC, STMX/USDT, STMX/VNDC, API3/USDT, API3/VNDC: Từ 15:30 ngày 08/12/2022.

Lưu ý:  Các vị thế có mức đòn bẩy trên x20 đã mở trước thời điểm trên sẽ không bị đóng. Sau thời điểm điều chỉnh đòn bẩy, người dùng sẽ không thể đặt lệnh với đòn bẩy trên x20.

Trân trọng thông báo,

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...