Đăng vào Jul 29, 2022

Thông báo điều chỉnh ngày bắt đầu Cuộc thi “Đua top giao dịch Futures cho người dùng tháng 08/2022”

Attlas sẽ điều chỉnh lại ngày bắt đầu cuộc thi Đua Top từ 00:00 ngày 04/08/2022 đến 23:59 ngày 17/08/2022

Nhằm thúc đẩy sự kiện ra mắt Futures Pro x Onus, đồng thời để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình, Attlas sẽ điều chỉnh lại ngày bắt đầu cuộc thi Đua Top từ 00:00 ngày 04/08/2022 đến 23:59 ngày 17/08/2022.

“Đua top giao dịch Futures cho người dùng tháng 08/2022″ là cuộc thi Attlas tổ chức cho người dùng trên nền tảng Attlas và Onus, bao gồm hai hạng mục:

  • Đua top khối lượng giao dịch Futures
  • Đua top lợi nhuận (tính theo %).

Nội dung, giải thưởng và thể lệ chương trình không có sự thay đổi, chi tiết xem tại đây

Attlas rất mong nhận được sự ủng hộ của người dùng!

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...