Đăng vào Sep 07, 2022

Thông báo hướng xử lý sau sự cố và bồi hoàn theo từng trường hợp

Attlas xin thông báo hướng xử lý sau sự cố và bồi hoàn theo từng trường hợp gặp thiệt hại không mong muốn.

Vào 19:22 ngày 06/09/2022 Attlas đã tiến hành bảo trì hệ thống để khắc phục sự cố, trong thời gian này, tất cả vị thế đang mở của người dùng đã tạm thời bị đóng để phục vụ cho việc bảo trì.

 

Sau khi kết thúc bảo trì vào lúc 23:57 ngày 06/09, Attlas đã khôi phục lại trạng thái của tất cả các vị thế người dùng đang mở lúc 19:22 (thời điểm bắt đầu bảo trì). Tuy nhiên, do giá của các cặp giao dịch Futures đã thay đổi tại thời điểm kết thúc bảo trì, dẫn tới một số trường hợp người dùng gặp thiệt hại không mong muốn.

 

Attlas xin thông báo hướng xử lý sau sự cố và bồi hoàn theo từng trường hợp, cụ thể như sau:

1. Trường hợp người dùng có vị thế đang mở tại thời điểm 19:22, vị thế bị thanh lý trong quá trình bảo trì (từ 20:00) hoặc bị thanh lý ngay sau khi kết thúc bảo trì vào 23:57: Attlas sẽ bồi hoàn lại toàn bộ phần lợi nhuận tạm tính của vị thế (nếu có), phần ký quỹ bị thanh lý, phí giao dịch của lệnh thanh lý và phí thanh lý.

Ví dụ:  

  • Người dùng có lệnh Long BTC/VNDC đang mở. Tại thời điểm 19:22, BTC có giá 460 triệu VNDC, lợi nhuận tạm tính là 500.000 VNDC.  Thời điểm 20:30 BTC giảm còn 450 triệu VNDC, lệnh bị thanh lý. Số tiền ký quỹ bị thanh lý là 400.000 VNDC, phí giao dịch 10.000 VNDC, phí thanh lý 50.000 VNDC. 
  • Trường hợp này Attlas sẽ bồi hoàn tổng cộng 960.000 VNDC, bao gồm: 500.000 VNDC lợi nhuận, 400.000 VNDC ký quỹ bị thanh lý, 10.000 VNDC phí giao dịch và 50.000 VNDC phí thanh lý.

 

2. Trường hợp người dùng có vị thế đang mở tại thời điểm 19:22. Sau khi kết thúc quá trình bảo trì, thị trường biến động và không còn cài đặt giá SL nên vị thế không chạm giá SL và bị thanh lý: Attlas sẽ bồi hoàn lại toàn bộ phần lợi nhuận tạm tính của vị thế (nếu có), phần ký quỹ bị thanh lý, phí giao dịch của lệnh thanh lý và phí thanh lý.

Ví dụ: 

  • Người dùng có lệnh Long BTC/VNDC đang mở, cài đặt SL -30%. Tại thời điểm 19:22, BTC có giá 460 triệu VNDC, lợi nhuận tạm tính là 500.000 VNDC.  Hệ thống khôi phục lúc 23:57, nhưng không khôi phục SL dẫn đến vị thế bị thanh lý lúc 00:20. Số tiền ký quỹ bị thanh lý là 500.000 VNDC, phí giao dịch 10.000 VNDC, phí thanh lý 50.000 VNDC.
  • Trường hợp này Attlas sẽ bồi hoàn tổng cộng 1.060.000 VNDC bao gồm: 500.000 VNDC lợi nhuận tạm tính, 500.000 VNDC ký quỹ bị thanh lý, 10.000 VNDC phí giao dịch và 50.000 VNDC phí thanh lý.

 

3. Trường hợp người dùng có vị thế đang mở tại thời điểm 19:22. Sau đó lợi nhuận tạm tính bị giảm tại thời điểm 23:57 do giá thị trường đang theo chiều bất lợi cho người dùng: Attlas sẽ bồi hoàn lại phần lợi nhuận tạm tính ban đầu (nếu có) và phần thua lỗ tạm tính vào thời điểm 23:57.

Ví dụ:  

  • Người dùng có lệnh Long BTC/VNDC đang mở. Tại thời điểm 19:22, BTC có giá 460 triệu VNDC, lợi nhuận tạm tính là 500.000 VNDC.  Thời điểm 23:57 sau quá trình bảo trì và vị thế được khôi phục, giá BTC là 458 triệu VNDC, thua lỗ 200.000 VNDC.
  • Trường hợp này Attlas sẽ bồi hoàn tổng cộng 700.000 VNDC bao gồm 500.000 VNDC lợi nhuận tạm tính ban đầu và 200.000 VNDC thua lỗ.

 

Những vị thế bị ảnh hưởng bởi sự cố sẽ được hệ thống bồi hoàn tự động. Với các trường hợp không được bồi hoàn đủ, người dùng vui lòng liên hệ hotline 19003098 hoặc Fanpage Attlas  để được hỗ trợ nhanh chóng nhất, Attlas cam kết sẽ không để quyền lợi của người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa xảy ra.

Attlas rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành từ quý nhà đầu tư.

Trân trọng,

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...