Đăng vào Feb 24, 2023

Thông báo khắc phục sự cố hệ thống

Attlas thông báo về khắc phục sự cố hệ thống từ 10:58 đến 11:24 ngày 24/02/2023.

Attlas xin thông báo, hệ thống gặp sự cố do bên cung cấp dịch vụ máy chủ bảo trì đột xuất.

Thời gian gặp sự cố: 10:58 – 11:24 ngày 24/02/2023.

Attlas xin chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Tất cả các vị thế bị chạm cắt lỗ và bị thanh lý trong thời gian gặp sự cố sẽ được Attlas hoàn lại 100% số tiền bị lỗ và phí giao dịch.

Người dùng vui lòng liên hệ qua hotline 19003098 hoặc tạo yêu cầu hỗ trợ qua ứng dụng để được hỗ trợ khắc phục sự cố.

Trân trọng.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...