Đăng vào Sep 29, 2023

Thông báo tạm hoãn 2 tuần Chương trình Đua top Future Demo

Attlas thông báo tạm hoãn 2 tuần Chương trình Đua top lợi nhuận Futures Demo.

Bắt đầu từ 00:00 ngày 02/10/2023, Attlas sẽ tạm hoãn chương trình “Đua top lợi nhuận Futures Demo” trong 2 tuần và khởi động lại chương trình từ 00:00 ngày 16/10/2023.

Lưu ý:

  • Người dùng vẫn có thể sử dụng VNDCB để trả phí và bù các khoản lỗ trong thời gian tạm hoãn.
  • Thông tin Chi tiết về Chương trình: Tại đây

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc tạo yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...