Đăng vào Oct 10, 2023

Thay đổi chu kỳ funding mặc định của một số cặp tài sản về 4 tiếng

Attlas thông báo sẽ thay đổi chu kỳ funding mặc định của một số cặp Token về 4 tiếng, áp dụng từ ngày 12/10/2023.

Theo yêu cầu từ các đối tác thanh khoản, từ ngày 12/10, chu kỳ funding của một số cặp tài sản sau sẽ được điều chỉnh từ 8 tiếng về 4 tiếng. Bao gồm: IMX, LPT, API3, HIFI, NMR, TRB, BLZ, DODO, STMX, CYBER, YGG, UNFI, FLM, PERP, AMB.

Các khung thời gian tính phí funding của các cặp tài sản này: 03:00; 07:00; 11:00; 15:00; 19:00; 23:00.

Lưu ý: Thời gian tính phí funding với các cặp tài sản này có thể sẽ tiếp tục thay đổi liên tục trong tương lai do quyết định của các đối tác thanh khoản. Người dùng vui lòng lưu ý thời gian tính phí mới và phí funding của mỗi token để đưa ra quyết định giao dịch.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...