Đăng vào Nov 10, 2022

Thông báo thời gian tính phí funding mới cho SOL và FTT token

Attlas xin thông báo thời gian tính phí funding mới cho các cặp tài sản của SOL và FTT token, có hiệu lực từ 10:00 ngày 10/11/2022.


Theo yêu cầu từ các đối tác thanh khoản, Attlas sẽ thay đổi thời gian tính funding các cặp tài sản của SOL & FTT token như dưới đây:
– SOL/VNDC & SOL/USDT: 2 tiếng 1 lần. Các khung thời gian tính phí funding: 01:00; 03:00; 05:00; 07:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00; 23:00
– FTT/VNDC & FTT/USDT: 2 tiếng 1 lần. Các khung thời gian tính phí funding: 01:00; 03:00; 05:00; 07:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00; 23:00


Như vậy thời gian tính phí funding với các cặp tài sản của SOL và FTT tiếp theo sẽ bắt đầu từ 11:00 hôm nay 10/11/2022.

Thời gian tính phí funding với các cặp tài sản này có thể sẽ tiếp tục thay đổi liên tục trong tương lai do quyết định của các đối tác thanh khoản.  Người dùng vui lòng lưu ý thời gian tính phí mới và phí funding của mỗi token để đưa ra quyết định giao dịch.

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ, nhà đầu tư có thể liên hệ hotline 19003098 hoặc fanpage Attlas  để được hỗ trợ kịp thời.

Để trải nghiệm Attlas, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng từ iOS hoặc Android.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...