Đăng vào Jul 26, 2021

Tổng quan về Venus và XVS token

Venus là một nền tảng tài chính phi tập trung (DEFI) cho phép vay tiền mã hoá và tạo ra các stablecoins tổng hợp, độc quyền trên nền tảng Binance Smart Chain. 

Tổng quan về dự án Venus (XVS)

Venus hướng tới việc tạo ra một môi trường an toàn, sử dụng tiền điện tử làm công cụ giao dịch. Tài sản thế chấp được cung cấp cho Venus sẽ được đại diện bởi vTokens (chẳng hạn như vBTC), điều này sẽ cho phép người dùng mua lại tài sản thế chấp cơ bản cũng như vay nợ. Lãi suất trong giao thức dựa trên việc sử dụng một thị trường cụ thể với đường cong lợi suất để xác định lãi suất cuối cùng.

Giao thức cũng sẽ cho phép khai thác VAI, stablecoin tổng hợp đầu tiên trên Venus với giá trị 1 VAI tương đương 1 USD. VAI được tạo ra bởi cùng một tài sản thế chấp được cung cấp cho giao thức. Người dùng có thể vay tới 50% giá trị tài sản thế chấp còn lại mà họ có trên giao thức từ vTokens của họ sang VAI.

Hệ sinh thái của Venus có 03 loại tokens:

  • XVS Token: XVS là Governance Token trong hệ sinh thái của Venus,
  • VAI Token: Stable Coin được tổng hợp của Venus, chốt ở giá trị 1 USD, được đảm bảo bằng giá trị tài sản số khác,
  • VToken: Là tên gọi chung cho các tài sản được thế chấp trong Venus. Ví dụ vBTC, vETH,…

XVS token là gì?

XVS là token quản trị của dự án Venus, cho phép chủ sở hữu tham gia bỏ phiếu cho các sáng kiến nền tảng khác nhau như thêm tài sản thế chấp mới, thay đổi thông số, bắt đầu cải tiến sản phẩm…

Thông số kỹ thuật

  • Tên dự án: Venus
  • Ký hiệu: XVS
  • Blockchain: Binance Smart Chain
  • Tổng nguồn cung: 30.000.000 XVS
  • Nguồn cung lưu thông: 10.124.691 XVS (33%)

Tỷ giá XVS hôm nay

Giao dịch XVS trên Attlas Exchange tại: https://attlas.io/spot/XVS_USDT

Trải nghiệm ứng dụng tại đây:

iOS: https://apps.apple.com/us/app/attlas-exchange/id1565481713

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.attlas

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...